Tinh giản biên chế

Còn nhiều việc cần bàn

08:51 - Thứ Hai, 11/12/2017 Lượt xem: 3705 In bài viết
ĐBP - Kỳ họp thứ 7, HÐND tỉnh khóa XIV diễn ra từ ngày 7 - 9/12, có nhiều ý kiến và câu hỏi chất vấn được các đại biểu đặt ra về các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh. Trong số đó, vấn đề về tinh giản biên chế được nhiều đại biểu quan tâm, thảo luận sôi nổi…

 

Ðại biểu Lê Hoài Nam, Chánh Văn phòng HÐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị định số 108/2014/NÐ-CP và kế hoạch của tỉnh, các cơ quan đảng, các huyện, thị, thành ủy, Ðảng ủy Dân chính Ðảng đã xây dựng đề án tinh giản biên chế của từng cơ quan, đơn vị giai đoạn 2015 - 2021. Các cơ quan khối chính quyền: UBND tỉnh đã phê duyệt Ðề án Tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021, trong đó xác định rõ số lượng công chức, viên chức tinh giản từng năm. Tổng số người thực hiện tinh giản biên chế theo đề án phê duyệt là 2.979 người (trong đó: công chức 247 đạt 10,63%; viên chức 2.353 đạt 10,45%; cấp xã 379 đạt 12,53%). Từ năm 2015 đến hết năm 2017, toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế 594 người, trong đó: Công chức hành chính cấp tỉnh, huyện 42 người; viên chức sự nghiệp Nhà nước 476 người; cán bộ, công chức cấp xã 59 người; cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể 16 người; cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước 1 người. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế tại các huyện đang gặp một số khó khăn, vướng mắc. Nhất là, trong ngành Giáo dục và Ðào tạo, Y tế.

Năm 2017, Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Tủa Chùa được giao tinh giản 36 biên chế, số biên chế sau khi tinh giản là 1.161 người. Ðến nay, Phòng mới thực hiện tinh giản được 32 biên chế, đạt 88,89%. Tổng số biên chế hiện còn 1.165 người. Khi bước vào năm học 2017 - 2018, quỹ lương từ Kho bạc huyện Tủa Chùa chỉ cấp đủ lương cho 1.161 biên chế ngành Giáo dục và Ðào tạo, do đó, từ tháng 9 đến nay, 4 biên chế chưa được tinh giản chưa có lương. Tại phiên thảo luận tổ, kỳ họp thứ 7, HÐND tỉnh khóa XIV, tổ đại biểu số 5, ông Giàng A Páo, đại biểu huyện Tủa Chùa đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương để huyện Tủa Chùa được trả lương cho 4 biên chế giáo viên đến hết năm học 2017 - 2018.

Trả lời ý kiến đại biểu huyện Tủa Chùa, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tinh giản biên chế là chủ trương nhất quán từ Trung ương đến địa phương. Theo lộ trình đến năm 2021 các khối cơ quan, đơn vị phải tinh giản 10% tổng biên chế. Ðối với huyện Tủa Chùa, về nguyên tắc tỉnh giao kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm (mỗi năm có 2 đợt tinh giản) nếu hết năm huyện thực hiện không đạt thì phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu. Do đó, đề nghị của đại biểu Giàng A Páo sẽ rất khó thực hiện.

Trao đổi về vấn đề này, đại biểu Hoàng Thị Tuyết Ban, Phó Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa cho biết: Do đặc điểm của ngành Giáo dục và Ðào tạo, công tác đánh giá, xếp loại công chức đã thực hiện từ tháng 6/2017, thời điểm tháng 8 - 9, bắt đầu năm học mới nên huyện chưa thực hiện tinh giản ngay được mà phải đợi đến hết năm học 2017 - 2018. Kỳ họp này, huyện nêu ra vấn đề để xin ý kiến tỉnh. Nếu UBND tỉnh không đồng ý thì từ nay đến hết 31/12, huyện sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kỳ I năm học 2017 - 2018 và năm học 2016 - 2017 để tinh giản tiếp 4 biên chế của năm 2017. Thực tế, công tác tinh giản biên chế trên địa bàn huyện Tủa Chùa gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong ngành Giáo dục và Ðào tạo. Ðơn cử, năm 2018, Phòng tiếp tục tinh giản 9 biên chế, số biên chế còn lại 1.152 người. Nhưng dự toán ngân sách huyện giao từ đầu năm 2018 chỉ giao đủ lương cho 1.152 biên chế. Như vậy, từ tháng 1/2018, 9 biên chế ngành Giáo dục và Ðào tạo huyện sẽ không có lương. Nếu UBND tỉnh không cho hướng dẫn chủ trương thực hiện thì huyện Tủa Chùa cũng chưa có phương án xử lý đối với 9 biên chế này.

Vấn đề tinh giản biên chế tiếp tục “nóng” tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ðại biểu Lê Hoài Nam, Chánh Văn phòng HÐND tỉnh chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ Lê Hữu Khang xung quanh việc tinh giản biên chế của Văn phòng HÐND tỉnh.

Trước câu hỏi của đại biểu, Giám đốc Sở Nội vụ trả lời: Ðề án Tinh giản biên chế của Văn phòng HÐND tỉnh ký trình theo Ðề án số 137A/ÐA-VP ngày 25/7/2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó: Tổng biên chế Văn phòng HÐND tỉnh được giao 37 biên chế (bao gồm cả biến chế lãnh đạo thường trực HÐND, lãnh đạo chuyên trách của các ban và 25 biên chế lãnh đạo, công chức của Văn phòng HÐND tỉnh). Theo đề án, lộ trình đến năm 2021, Văn phòng HÐND tỉnh tinh giản 4 biên chế.

Sau khi chia tách Văn phòng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng HÐND tỉnh, Văn phòng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội đã điều chuyển 6 người (5 công chức và 1 hợp đồng 68) nhưng đến thời điểm hiện tại tổng số biến chế giao là 37 (bằng thời điểm năm 2015, lúc xây dựng Ðề án Tinh giản biên chế.

Theo Ðề án Tinh giản biên chế của Văn phòng HÐND tỉnh thì trong tổng số 25 biên chế của Văn phòng HÐND tỉnh có 4 lãnh đạo (1 chánh văn phòng, 3 phó chánh văn phòng) và 21 công chức (17 chuyên viên, 4 kế toán, văn thư, thủ quỹ, lưu trữ). Nếu sắp xếp thực chất thì tinh giản đối với chuyên viên là 4 người, khi thực hiện phương án này còn 13 chuyên viên. Nếu theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng thì thực hiện sắp xếp vẫn đảm bảo nhiệm vụ được giao. Văn thư, lưu trữ đang được tách riêng ra thành 2 vị trí thì có thể bố trí văn thư kiêm lưu trữ sẽ giảm 1 vị trí. Do vậy, việc thực hiện tinh giản biên chế của Văn phòng HÐND tỉnh theo Ðề án là đủ cơ sở, điều kiện thực hiện.

Năm 2018 là năm bản lề của nhiệm kỳ 2015 - 2020, việc thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần quyết định việc hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Tuy nhiên, so với yêu cầu tinh giản tối thiểu 1,5% biên chế/năm thì tỉnh ta chưa đạt. Cụ thể: Các cơ quan, đoàn thể tinh giản trung bình 0.53%/năm; các cơ quan thuộc khối chính quyền tinh giản trung bình 0.69%/năm; xã, phường tinh giản đạt 0.64%/năm. Vì vậy, thời gian tới, công tác tinh giản biên chế cần sự nỗ lực, vào cuộc thực sự của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở mới kỳ vọng hoàn thành mục tiêu đến năm 2021 tinh giản 10% tổng biên chế.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác