Phát huy dân chủ, thảo luận kỹ lưỡng các nghị quyết của HĐND tỉnh(*)

02:37 - Thứ Năm, 07/12/2017 Lượt xem: 1201 In bài viết
(Phát biểu của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XIV diễn ra sau khi kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV vừa kết thúc tốt đẹp, Quốc hội đã tập trung thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc.

Thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc! Chúc kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp!

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách năm 2017; thảo luận, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giải pháp điều hành dự toán ngân sách năm 2018; thảo luận, biểu quyết thông qua các đề án, tờ trình, báo cáo và quyết định một số nội dung quan trọng khác theo luật định. Trước kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, cho ý kiến về chủ trương một số nội dung để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp với Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị để trình kỳ họp HĐND tỉnh lần này.

Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,09%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 9.408 tỷ đồng vượt mục tiêu đề ra; nhiều mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp được triển khai thành công; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư; văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; đời sống của nhân dân được nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm có chuyển biến tích cực; tỉnh ta vừa tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên, 3 cấp năm 2017 đảm bảo an toàn - tiết kiệm - hiệu quả, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu II đánh giá rất cao.

Đạt được những kết quả đó, trước hết là nhờ sự quan tâm sát sao, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành; sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ. Những kết quả đạt được là động lực, là điều kiện để tỉnh ta phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các đại biểu cùng toàn thể các đồng chí nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc đã đạt được trong năm 2017.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những yếu kém, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ, đó là: chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn có nhiều khó khăn, nhất là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân một số dự án trọng điểm của tỉnh và chương trình mục tiêu quốc gia chậm; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Quản lý bảo vệ rừng chưa hiệu quả; một số chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng, phát triển chăn nuôi gia súc, giảm tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi, huy động trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi ra lớp chưa đạt kế hoạch. Tình trạng buôn bán, nghiện các chất ma túy, di cư tự do còn phức tạp... Đây là những vấn đề cấp bách đang đặt ra, đòi hỏi phải được giải quyết, khắc phục một cách triệt để trong thời gian tới.

Năm 2018 là năm bản lề trong nhiệm kỳ 2015-2020. Việc tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, có ý nghĩa to lớn, tạo đà thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch năm 2018. Tuy nhiên, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục cắt giảm đầu tư công, chi tiêu ngân sách để ưu tiên thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Ngoài những nội dung đã được đề cập cụ thể trong các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để các đại biểu thảo luận, quyết định:

Một là, cần quán triệt sâu sắc Kết luận số 20-KL/TW ngày 21-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về tình hình KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; các Nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Chính phủ và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Hai là, đề nghị các vị đại biểu HĐND tập trung thảo luận việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động, tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực, đảm bảo tăng trưởng bền vững. Tập trung chỉ đạo thực hiện “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Ba là, tập trung thảo luận, quyết định về tiến độ, giải pháp, cơ thế, chính sách cho các chương trình, dự án trọng điểm, các dự án đối tác công tư (PPP); tập trung hoàn thiện các quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng các đô thị trên địa bàn làm cơ sở kêu gọi thu hút đầu tư vào kết cấu hạ tầng, khai thác tiềm năng quỹ đất đô thị trong quy hoạch. Tăng cường quản lý quy hoạch, chủ động phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên Phủ theo quy hoạch được duyệt. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, triển khai thực hiện các dự án thuộc Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

Bốn là, thực hiện điều hành dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ. Tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi tiêu ngân sách, hạn chế tình trạng kết dư, chuyển nguồn ngân sách; đảm bảo nguồn dự phòng chi cho các yêu cầu nhiệm vụ cấp bách, đột xuất pháp sinh trong thực hiện nhiệm vụ. Huy động tốt các nguồn vốn tại địa phương phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

Năm là, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo chế độ chính sách khám chữa bệnh BHYT cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Sáu là, đề nghị các đại biểu HĐND thảo luận về công tác quản lý nhà nước về đất đai, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giao đất, chuyển quyền sử dụng đất, thu hồi đất. Quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên khoáng sản; có biện pháp phòng ngừa, kiểm soát xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải, rác thải. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về đất đai, về bảo vệ môi trường.

Bảy là, tập trung thảo luận các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đối với HĐND tỉnh phải tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng trong các hoạt động xây dựng nghị quyết, giám sát; nâng cao chất lượng các kỳ họp, trách nhiệm của đại biểu HĐND, chất lượng tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn. Phối hợp với các cấp, các ngành trong giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Theo dự kiến Chương trình đã được HĐND tỉnh thông qua, có thể thấy khối lượng công việc tại kỳ họp này rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến sự phát triển của tỉnh trong cả nhiệm kỳ. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước sát với tình hình thực tiễn địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, phát huy dân chủ, thảo luận kỹ lưỡng để các nghị quyết của HĐND tỉnh có tính khả thi cao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018.

(*) Đầu đề do tòa soạn đặt.

Bình luận

Tin khác