Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

05:14 - Thứ Sáu, 01/12/2017 Lượt xem: 2483 In bài viết
ĐBP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII vào ngày 1/12. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Trung, Vụ phó Vụ địa phương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2017, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018; báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2017, mặc dù điều kiện kinh tế trong nước còn khó khăn, nguồn lực cho đầu tư phát triển của tỉnh hạn chế; song cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu, mục tiêu cơ bản về phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị năm 2017 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; đời sống của nhân dân được nâng lên.

Thảo luận tại hội nghị, các nhóm vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm đó là: một số chỉ tiêu trong sản xuất nông - lâm nghiệp đạt thấp, nên chăng cần tăng mức hỗ trợ khoanh nuôi bảo vệ rừng để thêm nhiều diện tích rừng được tái sinh? Cần có giải pháp siết chặt công tác quản lý Nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật; khó khăn vướng mắc trong thực hiện Đề án 79; chất lượng và tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm; công tác quản lý tôn giáo, vấn đề xóa bản “trắng” đảng viên… Đồng chí Hà Văn Quân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân tích rõ chỉ tiêu khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng đạt thấp và đề xuất giải pháp tháo gỡ đó là sớm giao vốn để thực hiện. Đồng chí Nguyễn Quang Sáng, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé chia sẻ kinh nghiệm trong việc trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Nêu những khó khăn trong việc thực hiện Đề án 79, đó là trong năm 2017 do không được Trung ương đầu tư vốn nên tại nhiều điểm bản dù đã sắp xếp, di chuyển dân về nhưng chưa được đầu tư công trình nước sinh hoạt, đường giao thông, không có trường học. Thêm nữa là khó khăn về đất sản xuất. Để tháo gỡ những khó khăn này, huyện Mường Nhé đề nghị xem xét phân bổ vốn đầu tư để thực hiện Đề án 79; đồng thời đề nghị Tỉnh ủy cho chủ trương để huyện thực hiện trước một số hạng mục về nước sinh hoạt, trường học, đường giao thông khi chưa được phân bổ vốn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn ghi nhận những thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017; đồng thời đề nghị các cấp ủy, sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN năm 2018. Nhất là triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và tăng cường hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới công tác cán bộ, đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng và thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tin, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác