Thường trực HÐND tỉnh

Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ

08:29 - Thứ Sáu, 24/11/2017 Lượt xem: 1167 In bài viết
ĐBP - Ngày 23/11, Thường trực HÐND tỉnh tổ chức họp tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát “việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia các năm 2015 - 2016, 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên”. Ðồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự thảo báo cáo do Ban Kinh tế - Ngân sách (HÐND tỉnh) xây dựng cho thấy: Trong 3 năm (2015 - 2017), tỉnh ta đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 19/19 sở, ban, ngành tỉnh và 10/10 huyện, thị xã, thành phố; 127/130 xã, phường, thị trấn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; thực hiện bãi bỏ 1.000 thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tối đa xuống còn 3 ngày; giảm thời gian thực hiện thủ tục về thuế, bảo hiểm xã hội, đầu tư, thẩm định dự án, giải phóng mặt bằng, xây dựng, môi trường, tiếp cận điện năng... theo hướng giảm 1/3 thời gian so với quy định. Từ những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã tăng 10 bậc trong năm 2015 và giữ vững trong năm 2016; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 2016 (PAPI) tăng 13 bậc, xếp thứ 22/63 tỉnh, thành cả nước; chỉ số cải cách hành chính 2016 (PAR INDEX) tăng 21 bậc, xếp thứ 42/63 tỉnh, thành.

Hạn chế là một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về Nghị quyết 19 của Chính phủ, chưa phân công rõ nhiệm vụ cho các phòng, ban trong chương trình kế hoạch hành động; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Ðầu tư chưa thực hiện việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của các đơn vị; Sở Nội vụ còn hạn chế trong nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh về cơ chế đánh giá và chế tài xử lý cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; các kiến nghị của doanh nghiệp chưa thực sự được các cấp, ngành quan tâm đúng mức; một số sở, ngành, huyện, thị, thành phố cấp thủ tục còn chậm so với thời gian quy định; hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu đồng bộ, tính liên kết trong xử lý thông tin chưa thông suốt, nhịp nhàng.

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo, các đại biểu đề nghị làm rõ kết quả áp dụng cơ chế “Một cửa liên thông”; bổ sung phần hạn chế “thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện chương trình, hành động của tỉnh”; nghiêm túc kiểm điểm, giao trách nhiệm xin lỗi, sửa chữa đối với tổ chức, cá nhân thực hiện chậm trễ các nhiệm vụ liên quan đến doanh nghiệp, người dân; vẫn còn hiện tượng cán bộ, công chức nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân đến giao dịch; bổ sung thông tin một số chỉ số quốc gia mà tỉnh tụt hạng trong 3 năm qua.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Giàng Thị Hoa đề nghị chỉnh sửa lại kết cấu báo cáo, làm rõ hơn nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan của những hạn chế; Ban Kinh tế - Ngân sách (HÐND tỉnh) tiếp thu ý kiến các thành viên cuộc họp, nhất là ý kiến đánh giá về nội dung “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; kiểm tra, làm rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị thẩm định hồ sơ chậm, bổ sung vào báo cáo, hoàn thiện trình HÐND tỉnh trong thời gian sắp tới.

Phạm Dương
Bình luận

Tin khác