Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

05:27 - Thứ Sáu, 10/11/2017 Lượt xem: 2126 In bài viết
ĐBP - Ngày 10/11, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ngày 18/10/1997, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 05 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ. Qua 20 năm triển khai thực hiện, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã từng bước được nâng lên. Toàn tỉnh hiện có 27.673 cán bộ, công chức, viên chức. Ở cấp tỉnh cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đại học đều tăng lên. Cán bộ chưa qua đào tạo ở cấp huyện giảm còn 9,22%, ở cấp xã giảm 28,72%. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016 so với năm 2009 ở cấp tỉnh trình độ chuyên môn trên đại học tăng 18,34%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên tăng 7,85%; cấp huyện trình độ chuyên môn đại học tăng 20,44%, trên đại học tăng 3,35%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên tăng 13,01%. Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan. Quy hoạch cán bộ được tiến hành đồng bộ ở cả ba cấp, đảm bảo về tỷ lệ cơ cấu 3 độ tuổi, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cơ cấu ngành lĩnh vực; bảo đảm nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Công tác bố trí, sử dụng cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch có nhiều tiến bộ, đổi mới. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện theo quy trình chặt chẽ; chuẩn bị nhiều phương án nhân sự để lựa chọn 1 chức danh; mở rộng dân chủ, lấy ý kiến của các cơ quan liên quan để có nhiều thông tin về cán bộ…

Tuy nhiên, trong công tác cán bộ vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Việc đánh giá cán bộ ở một số cấp ủy, cơ quan còn tình trạng chủ quan, cảm tính, thiếu tính toàn diện, chưa phản ánh đúng thực chất về phẩm chất, năng lực của cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nhiều cơ quan đơn vị còn mang tính tự phát, theo nguyện vọng cá nhân mà chưa thực sự gắn liền với kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm; chất lượng hiệu quả sau đào tạo còn thấp, nặng về chuẩn hóa bằng cấp. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có nơi còn nặng về cơ cấu, lúng túng, bị động, chưa mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Chính sách đối với cán bộ nhất là chính sách thu hút, nhà ở, phương tiện đi lại… còn nhiều khó khăn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn đề nghị cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện tốt 5 nội dung chính về công tác cán bộ. Trong đó, tiếp tục quán triệt các quan điểm mục tiêu về chiến lược cán bộ, đặc biệt là các điểm mới trong Nghị quyết số 18 (Hội nghị Trung ương 6); đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các khâu của công tác cán bộ với 4 phương châm chính: Đánh giá cán bộ là nền tảng; quy hoạch cán bộ là cơ bản, luân chuyển cán bộ là đột phá, đào tạo bồi dưỡng cán bộ yêu cầu trước mắt và lâu dài. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đặc biệt quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đấu tranh phòng chống tiêu cực trong công tác cán bộ, công chức, viên chức…

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận