Hội CCB cụm thi đua số 1 các tỉnh Tây Bắc

Thực hiện tốt các phong trào thi đua

05:12 - Thứ Sáu, 10/11/2017 Lượt xem: 1655 In bài viết
ĐBP - Tại TP. Điện Biên Phủ, sáng 10/11 Cụm thi đua số 1 các tỉnh Tây Bắc Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2017.


Ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa các thành viên trong Cụm thi đua số 1 các tỉnh Tây Bắc.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm 2017; tự chấm điểm thi đua năm 2017, dự thảo nội dung giao ước thi đua và chấm điểm thi đua năm 2018. Dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương Hội Cựu chiến binh; sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Sơn La, Điện Biên, Lai Châu các cấp hội trong cụm đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 02 của Bộ chính trị về lãnh đạo Đại hội Hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI; phát động phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”...

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa các thành viên trong Cụm và giao nhiệm vụ đăng cai Hội nghị tổng kết năm 2018 cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La.

Tin, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận

Tin khác