HÐND huyện Mường Ảng

Miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh của HÐND huyện

08:50 - Thứ Sáu, 10/11/2017 Lượt xem: 3475 In bài viết
ĐBP - Ngày 9/11, HÐND huyện Mường Ảng khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường) thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch HÐND, Phó Chủ tịch HÐND, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Dân tộc (HÐND huyện Mường Ảng).

Kỳ họp đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HÐND huyện, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội đối với ông Nguyễn Tiến Ðạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HÐND huyện; miễn nhiệm Phó Trưởng ban Dân tộc đối với ông Lò Văn Thăng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Hà Cầm Hồng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Kỳ họp cũng tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HÐND, Phó Chủ tịch HÐND, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội; Phó Trưởng ban Dân tộc HÐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Kết quả: đồng chí Nguyễn Tiến Ðạt trúng cử Chủ tịch HÐND huyện; đồng chí Hà Cầm Hồng trúng cử Phó Chủ tịch HÐND, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội (HÐND huyện); đồng chí Hảng A Nếnh trúng cử Phó Trưởng ban Dân tộc (HÐND huyện) khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều cùng ngày, Thường trực HÐND huyện tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HÐND hai cấp.

Văn Thành Chương
Bình luận

Tin khác