Quốc hội sôi nổi, thẳng thắn, tâm huyết với cải cách bộ máy

09:18 - Thứ Ba, 31/10/2017 Lượt xem: 6034 In bài viết
Quốc hội đã dành trọn ngày 30/10 để thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016 với không khí rất sôi nổi, thẳng thắn, tâm huyết.

Phát biểu kết thúc thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, có 47 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến và tranh luận. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có Báo cáo giải trình thêm.

 

Toàn cảnh Phiên họp.

Không khí thảo luận rất sôi nổi, thẳng thắn, tâm huyết, dân chủ, trách nhiệm cao; nhìn chung các ý kiến đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của Đoàn giám sát sau hơn 1 năm kể từ khi được Quốc hội giao nhiệm vụ, Đoàn giám sát đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, tiến hành giám sát theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đúng kế hoạch, mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân nhân, trách nhiệm... trong thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016; nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước trong đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ tổng hợp đầy đủ làm cơ sở để Ủy ban Thường vụ Quốc hội có giải trình, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua.

“Việc Quốc hội lựa chọn chuyên đề giám sát về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016 là thực sự cần thiết. Kết quả giám sát chuyên đề này, cùng với Nghị quyết giám sát được Quốc hội thông qua sẽ tạo tiền đề, góp phần quan trọng vào việc triển khai kịp thời 2 Nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh./.

P.V (Theo Chinhphu.vn)
Bình luận
Back To Top