Hội nghị cán bộ toàn tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

11:01 - Thứ Sáu, 27/10/2017 Lượt xem: 6235 In bài viết
ĐBP - Sáng 27/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị, thành phố.

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hội nghị cán bộ toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Trần Văn Sơn , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Hội nghị lần thứ sáu họp từ ngày 4 - 11/10, bàn về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Tiếp tục chương trình, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 của tỉnh. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm đạt được kết quả tích cực, phần lớn các chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ năm trước; các mặt văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tiến bộ; quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… 3 tháng cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo sâu sát phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp - xây dựng, tài chính - thương mại, đầu tư phát triển; cải thiện môi trường, thu hút đầu tư phát triển kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm; tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác thanh tra, tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thi đua khen thưởng, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top