HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Giám sát tại huyện Mường Nhé, Điện Biên Đông và Tủa Chùa

17:50 - Thứ Ba, 24/10/2017 Lượt xem: 6201 In bài viết

ĐBP - Thực hiện chương trình giám sát về “Việc thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016 và năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” của HĐND tỉnh, ngày 24/10, tổ công tác số 1 Đoàn giám sát HĐND tỉnh, do đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát làm tổ trưởng giám sát tại huyện Điện Biên Đông; đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tủa Chùa; tổ công tác số 3 do đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng giám sát tại Văn phòng HĐND, UBND huyện Mường Nhé.

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên Đông.

Giám sát tại huyện Điện Biên Đông, đoàn công tác nhận định, bên cạnh một số kết quả tích cực, thì đến nay huyện chưa thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”, kết nối điện tử, đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan; chưa thực hiện việc thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp mà hiện nay đang thực hiện tiếp nhận trực tiếp từ Ban Tiếp công dân. Thành viên tổ công tác đã trao đổi, làm rõ một số nội dung còn vướng mắc về thủ tục, kết quả cấp phép xây dựng trên địa bàn; cấp phép hàng hóa kinh doanh có điều kiện, thuộc đối tượng hạn chế là: rượu, bia, thuốc lá. Tổ công tác đề nghị các đơn vị được giám sát cần làm rõ nội dung, đưa ra nguyên nhân việc quy hoạch chi tiết đô thị trên địa bàn chậm để tổ công tác tổng hợp, làm căn cứ kiến nghị tại kỳ họp HĐND tỉnh. Thành viên tổ công tác cũng đề nghị các đơn vị khắc phục khó khăn, tăng cường cán bộ tham gia tại bộ phận “một cửa”; cần đánh giá chi tiết các nội dung trong đăng ký quyền sử dụng đất; thế chấp, tín chấp, cấp phép… liên quan đến lĩnh vực đất đai; so sánh cụ thể về thời gian thực hiện trước, sau khi thực hiện Nghị quyết 19 và mục tiêu rút ngắn thời gian thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát tại huyện Điện Biên Đông, nhấn mạnh: Việc thực hiện Nghị quyết 19 trước hết là nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phục vụ người dân, doanh nghiệp; việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh làm sao nâng cao thu nhập trong sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống của nhân dân trên địa bàn chứ không phải điều gì xa xôi. Quan trọng là chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức phải làm như thế nào để tạo dựng một môi trường kinh doanh thông thoáng, thị trường cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi, phù hợp với đặc thù địa phương để kinh tế - xã hội huyện phát triển.  


Thành viên tổ công tác số 3 kiểm tra thực tế tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ UBND huyện Mường Nhé.

Giám sát tại Văn phòng HĐND, UBND huyện Mường Nhé, đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế phối hợp theo cơ chế “1 cửa”, “một cửa liên thông” thời gian qua… Tổ công tác cũng chỉ ra một số hạn chế, đó là: Việc thực hiện những thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai còn chậm nhưng Văn phòng UBND huyện chưa có các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm... Đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng khắc phục nhữnghạn chế: Chưa tham mưu cho UBND huyện xây dựng được quy hoạch chi tiết,tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp A Pa Chải, xã Sín Thầu và Cụm công nghiệp Mường Nhé, xã Mường Nhé; việc huy động vốn trong dân để đầu tư quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp cũng như xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư cho phát triển sản xuất một số khu vực còn gặp nhiều khó khăn; việc thẩm định phê duyệt một số công trình dự án còn chậm...

 

Đoàn công tác giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ tại "bộ phận một cửa" UBND huyện Tủa Chùa.
Tại huyện Tủa Chùa, đoàn công tác đã nghe báo cáo của các đơn vị nằm trong kế hoạch giám sát lần này. Theo báo cáo 2 năm qua (2015 - 2016), Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu cho UBND Tủa Chùa lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong huyện quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết nói trên. Đoàn công tác cũng nghe các phòng chuyên môn của huyện báo cáo tình hình thực hiện 2 nghị quyết của Chính phủ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông" giúp người dân và doanh nghiệp giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí, tạo sự công khai minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng quy định của pháp luật. Hoạt động này góp phần vào cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư trên địa bàn. Tuy nhiên, TTHC trên các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc thẩm quyền các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn theo quy định của pháp luật nhiều, "bộ phận một cửa" cán bộ kiêm nhiệm, các phòng chuyên môn đầu việc nhiều nhưng thiếu biên chế, đã ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp trong xử lý giải quyết TTHC. Đoàn công tác tổng hợp tình hình thực hiện nghị quyết của Chính phủ trên địa bàn huyện, đồng thời sẽ có ý kiến trao đổi với lãnh đạo UBND huyện vào buổi làm việc ngày 25/10.

P.V
Bình luận
Back To Top