Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Điện Biên

05:18 - Thứ Hai, 09/10/2017 Lượt xem: 1838 In bài viết
ĐBP - Ngày 9/10, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Vũ Công Hội, quyền Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương) làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng làm việc với đoàn có lãnh đạo một số cơ quan: Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo, Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh...


Đồng chí Vũ Công Hội, Quyền Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo TW), Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành.

Đoàn công tác nghe báo cáo tình hình công tác lý luận năm 2017 và hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xét chọn về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo đó, hiện nay toàn tỉnh có 188 hội viên văn học nghệ thuật (VHNT), 127 hội viên Hội Nhà báo; 3 cơ quan hoạt động quảng bá; 255 báo cáo viên từ cấp tỉnh đến cấp huyện… Đây là lực lượng quan trọng để tổ chức các hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí. Thời gian qua, Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận trong hệ thống chính trị địa phương; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết Đảng bộ các cấp; cử nhiều cán bộ, đảng viên đi học, đào tạo các lớp cao cấp chính trị tại Trung ương và tại tỉnh...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số ngành kiến nghị: Cần có kinh phí hỗ trợ về khen thưởng quảng bá, sáng tác; có cơ chế chính sách cho giáo viên giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; tăng cường kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị...

Đồng chí Vũ Công Hội, Trưởng đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá: Tỉnh Điện Biên đã khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện tốt công tác lý luận, đáp ứng yêu cầu phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" có kết quả tích cực. Đoàn công tác sẽ tiếp thu ghi nhận những kiến nghị của lãnh đạo các ngành tỉnh Điện Biên chuyển đến các bộ, ngành và Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Vũ Công Hội cũng đề nghị, tỉnh nên xây dựng đề án tổng kết công tác lý luận...

Buổi chiều, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài đã báo cáo khái quát với đoàn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sáng tác, tuyên truyền các tác phẩm báo chí về chủ đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Lãnh đạo Đài cũng thông tin về tình hình của cơ quan: Thiết bị công nghệ cũ lạc hậu, kinh phí hỗ trợ nhuận bút thấp, địa bàn hoạt động rộng, chia cắt... đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí. Đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả của Đài trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền, đồng thời chia sẻ khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện máy móc với đơn vị.

Tin, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận

Tin khác