Lực lượng vũ trang Điện Biên phát huy truyền thống “Trung thành - tự lực - đoàn kết - sáng tạo - quyết thắng”

08:57 - Thứ Năm, 06/07/2017 Lượt xem: 7698 In bài viết
ĐBP - Ngày 12 tháng 7 năm 1949, đội Vũ trang tuyên truyền Lai Châu - đơn vị vũ trang đầu tiên, tiền thân của LLVT (LLVT) tỉnh Điện Biên ngày nay thành lập. Trải qua 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 2, trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh và được sự chăm lo, thương yêu, đùm bọc của nhân dân các dân tộc Điện Biên, lực lượng vũ trang tỉnh đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của cả nước xây đắp nên truyền thống của Quân khu “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”.

Với những chiến công và thành tích đạt được trong 68 năm qua, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Sao vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng nhất, 1 Huân chương Độc lập hạng nhì; 70 Huân chương chiến công hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; 20 đơn vị và 20 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 16 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng, 21.813 cá nhân được tặng thưởng Huân chương chiến công các loại; 2.171 đồng chí chuyên gia và quân tình nguyện thuộc lực lượng vũ trang tỉnh được Đảng và Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tặng thưởng huân, huy chương, do đã có nhiều cống hiến đối với cách mạng và nhân dân bạn Lào. Những thành tích đó đã góp phần tô thắm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

 

Khối sĩ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Ảnh: Đức Hạnh

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình quốc tế và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, cuộc đấu tranh giai cấp, các cuộc xung đột vũ trang, dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, tuyên truyền vương quốc Mông... tiếp tục diễn ra ngày càng gay go, quyết liệt. Các thế lực thù địch vẫn ráo riết chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhất là tình hình biển Đông. Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các thế lực thù địch đang lợi dụng các vấn đề về dân tộc và tôn giáo để tuyên truyền các luận điệu phản động, sai trái hòng chia rẽ Đảng với nhân dân, kích động chia rẽ các lực lượng vũ trang, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới LLVT tỉnh xác định:

Thứ nhất: Đặc biệt coi trọng bài học về quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện của Đảng vào tình hình cụ thể ở địa phương. Chăm lo củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng nhận rõ âm mưu, thủ đoạn và kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, không bị bất ngờ trong mọi tình huống, chống mọi biểu hiện mơ hồ mất cảnh giác, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng nông thôn mới, góp phần xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sẵn sàng cơ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn và thực hiện các nhiệm vụ khác mà địa phương, Quân khu giao.

Thứ ba: Phát huy vai trò nòng cốt làm tham mưu cho tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện cả về tiềm lực, thế trận và lực lượng, ngày càng vững chắc. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, trước hết là xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, không ngừng chăm lo và nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân, tự vệ theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp” và dự bị động viên “Vững mạnh, hùng hậu”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở bảo đảm cho lực lượng vũ trang có sức chiến đấu cao, thực sự trở thành chỗ dựa và niềm tin của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

68 năm là quãng thời gian chưa phải dài của lịch sử nhưng cũng đủ để mỗi chúng ta nhận rõ vị trí, ý nghĩa và vai trò to lớn của lực lượng vũ trang tỉnh trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung và của tỉnh Điện Biên nói riêng. 68 năm không ngừng xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh đã và đang tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng xứng đáng đón nhận 10 chữ vàng truyền thống của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trao tặng “TRUNG THÀNH - TỰ LỰC - ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO - QUYẾT THẮNG”.

Đại tá Nguyễn Thanh Nghị

Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh

Bình luận
Back To Top