Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017

08:46 - Thứ Tư, 05/07/2017 Lượt xem: 6027 In bài viết
ĐBP - Sáng 4/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; lãnh đạo ban, các phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo ban tổ chức các huyện ủy, Thành ủy và đảng ủy trực thuộc dự.

6 tháng đầu năm, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phối hợp bổ sung quy hoạch cán bộ, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự thường xuyên và nhân sự bầu cử. Công tác cán bộ thực hiện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ khách quan, từng bước nâng cao chất lượng. Việc tiếp nhận, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đảm bảo kịp thời. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn, đối tượng và kế hoạch. Công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tịch cực. Kịp thời triển khai các văn bản của Trung ương hướng dẫn về nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng tới đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

6 tháng qua, toàn tỉnh kết nạp 1.072 đảng viên; phát triển đảng viên ở 8 thôn, bản “trắng” đảng viên; thẩm định, phê duyệt cấp phôi thẻ và làm thẻ Đảng cho 1.658 đồng chí; tặng Huy hiệu Đảng cho 1.121 đảng viên. Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến trong công tác cơ sở đảng, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức bộ máy và cán bộ...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Văn Hữu Bằng nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm ban tổ chức các huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, sau: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021 theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; tăng cường công tác nắm tình hình chính trị nội bộ trong tỉnh, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top