Trả lời kiến nghị cử tri

09:44 - Thứ Tư, 28/06/2017 Lượt xem: 6845 In bài viết
ĐBP - Cử tri các huyện Mường Nhé, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Ảng kiến nghị: Hiện nay một số bản thuộc các xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé); xã Tìa Dình (huyện Điện Biên Đông); xã Tỏa Tình, Quài Tở (huyện Tuần Giáo); xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng) chưa có điện lưới quốc gia nên cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Cử tri và nhân dân đề nghị UBND tỉnh quan tâm xây dựng đường điện cho các bản chưa có điện để nhân dân ổn định đời sống.

Sở Công Thương trả lời: (Văn bản số 168/SCT-QLĐN ngày 16/02/2017 của Sở Công Thương)

* Đối với các thôn, bản đã có trong danh mục dự án đầu tư: Các thôn, bản đã có trong danh mục đầu tư tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2020. Sẽ thực hiện đầu tư trong giai đoạn tới khi được Trung ương bố trí nguồn vốn đầu tư. Quy mô dự kiến đầu tư tại các xã Tìa Dình (huyện Điện Biên Đông); xã Tỏa Tình, Quài Tở (huyện Tuần Giáo); xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng) như sau:

 

Theo kế hoạch giao vốn trung hạn từ ngân sách Nhà nước cho tỉnh đầu tư lưới điện nông thôn từ lưới điện quốc gia cho đến năm 2020, số vốn mới chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu. Về lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2020 trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản trung hạn được giao, Sở Công Thương sẽ thực hiện rà soát lại các thôn, bản chưa có điện trong danh mục đầu tư tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Điện Biên; xây dựng phương án lựa chọn đầu tư các gói thầu có suất đầu tư nhỏ, quy mô số hộ được sử dụng điện lớn, trong đó xem xét ưu tiên cho các xã yêu cầu cấp bách về xây dựng nông thôn mới, các xã có yêu cầu về mục tiêu chính trị trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong thời gian tới.

Trong giai đoạn tới Sở Công Thương tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh báo cáo các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ giải quyết bổ sung nguồn vốn đầu tư còn thiếu để đầu tư lưới điện nông thôn cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh.

* Đối với các thôn, bản chưa có chủ trương dự án đầu tư:

Ngày 29/6/2015 UBND tỉnh có Công văn số 2387/UBND-CN V/v đăng ký dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2015 - 2020 sử dụng nguồn vốn ODA do Ngân hành Phát triển Châu Á tài trợ và thực hiện đầu tư khi có chủ trương cấp vốn đầu tư.

Số thôn, bản chưa có điện tại các xã Tìa Dình (huyện Điện Biên Đông); xã Tỏa Tình, Quài Tở (huyện Tuần Giáo); xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng) đăng ký theo Công văn số 2387/UBND-CN ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh như sau:

Huyện Điện Biên Đông: 360 hộ thuộc 9 thôn, bản xã Tìa Dình.

Thị xã Mường Lay: 14 hộ thuộc bản Huổi Min, phường Sông Đà.

Huyện Mường Ảng: 53 hộ thuộc bản Nậm Cứm, xã Ngối Cáy.

Huyện Tuần Giáo: 32 hộ thuộc bản Sông Ia (Sông La), xã Tỏa Tình.

Riêng đối với các thôn, bản chưa có điện thuộc xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé): Tổng số gồm 19 thôn, bản trong đó đã có điện 16 thôn, bản và 3 thôn, bản chưa có điện. Các thôn, bản chưa có điện đều chưa có chủ trương dự án đầu tư.

Sở Công Thương xin tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân, trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ tiếp tục đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo về chủ trương dự án đầu tư cấp điện đến các thôn, bản chưa có điện.

T.K (tổng hợp)
Bình luận
Back To Top