Biểu dương già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu các dân tộc lần thứ V, năm 2017

04:02 - Thứ Sáu, 19/05/2017 Lượt xem: 1895 In bài viết
ĐBP - Trong 2 ngày (18 - 19/5), tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ V, năm 2017. Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành… cùng 250 đại biểu già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu trong toàn tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Trong những năm qua, các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng dân cư, có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Hơn ai hết họ là những người gắn bó, hiểu biết cụ thể nhân dân trong thôn, bản, tổ dân phố, trong gia đình, họ tộc của mình, bằng ngôn ngữ riêng của từng dân tộc để truyền đạt đến người dân một cách dễ hiểu và tiếp thu nhanh nhất, từng bước thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu.

Tại hội nghị, đại biểu nghe báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động của các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín các dân tộc tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2012 - 2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2022; nghe báo cáo tham luận về những cách làm hay, kinh nghiệm quý của các vị già làng, trưởng dòng họ tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội ở khu dân cư. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.496 già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong các dân tộc ở cộng đồng dân cư. Trong đó, 355 già làng, 104 trưởng dòng họ, 1.037 người có uy tín. Hoạt động của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện, thường xuyên chăm lo về đời sống tinh thần. Việc phát huy vai trò của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Với vốn hiểu biết phong phú, nhất là về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc mình, già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín còn phát huy vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu; động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập; tích cực vận động đồng bào tham gia xây dựng quỹ khuyến học, góp phần nâng cao hiểu biết và trình độ dân trí cho đồng bào. Bên cạnh đó, người có uy tín còn tích cực đi đầu trong việc quyên góp tiền, ngày công xây dựng nhà văn hóa, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình nghĩa, làm nhà đại đoàn kết, tham gia các chương trình an sinh xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong sự phát triển chung của tỉnh ta giai đoạn 2012 - 2017. Để tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị cơ sở, đồng chí Trần Văn Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp, tăng cường phối hợp và phát huy có hiệu quả hơn nữa vai trò của các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín; tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân. Các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín nêu trách nhiệm cao hơn nữa trong việc vận động gia đình, dòng họ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín phải thực sự là tấm gương tiêu biểu, là thủ lĩnh tinh thần trong tuyên truyền, vận động, thấm nhuần phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin”.

 

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chứng kiến đại diện 19 dân tộc ký cam kết.

Cũng tại hội nghị, đại diện già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu trình bày nội dung bản cam kết và đại diện 19 dân tộc ký cam kết thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống, xây dựng tỉnh Điện Biên ổn định và phát triển toàn diện.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín có thành tích trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 25 vị; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 79 vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận

Tin khác