Thông qua nghị quyết về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận

04:18 - Thứ Sáu, 21/04/2017 Lượt xem: 1637 In bài viết
Sáng 21/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật MTTQ Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội.

Tham dự phiên họp nội dung này có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự phiên họp.

Trước khi biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết, một số vấn đề có ý kiến đã được thảo luận, thống nhất. Về cơ chế phối hợp giám sát, phản biện xã hội giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các cơ quan nhà nước (Điều 3), qua thảo luận, về cơ bản các ý kiến nhất trí với cơ chế phối hợp giám sát, phản biện xã hội được quy định tại Khoản 3 Điều 3 của dự thảo Nghị quyết.

Theo đó kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam có sự trao đổi, thống nhất giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam ở địa phương với HĐND, UBND cùng cấp.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị phải xác định mốc thời điểm xây dựng, thông qua kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm để căn cứ vào đó hoạt động; có ý kiến đề nghị kế hoạch nên xây dựng vào quý III hằng năm, ý kiến khác đề nghị vào quý IV, có ý kiến lại cho rằng để linh hoạt, không xác định thời điểm.

Chủ trì phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu quan điểm cần thiết xác định mốc thời điểm cụ thể để lập kế hoạch và căn cứ vào thực tế thì nên vào quý III hằng năm. Tuy nhiên, nếu phát sinh những vấn đề cần thiết phải giám sát, phản biện xã hội thì các bên liên quan sẽ đề xuất bổ sung vào kế hoạch giám sát, phản biện xã hội đã lập.

Về chủ thể ban hành Nghị quyết, theo dự thảo Nghị quyết thì chủ thể ban hành Nghị quyết quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về vấn đề này, có ý kiến cho rằng, theo Điều 4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chủ thể ban hành nghị quyết liên tịch chỉ có hình thức nghị quyết liên tịch giữa hai chủ thể, không có hình thức nghị quyết liên tịch giữa ba chủ thể; mặt khác, trường hợp một chủ thể ban hành là Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Nghị quyết này cũng bảo đảm hiệu lực đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp.

Qua thảo luận, đa số ý kiến tán thành với đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính phủ, vì đặc thù của hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam nên Luật MTTQ Việt Nam đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ phối hợp với Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội. Do đó, việc ba cơ quan thống nhất ban hành một nghị quyết liên tịch là phù hợp với thẩm quyền được luật giao. Thực tiễn cho thấy, trong các năm 2011 và 2016, các cơ quan nói trên cũng ban hành một số nghị quyết liên tịch về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Cơ bản thống nhất cao với các nội dung của dự thảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết này.

Theo chương trình, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Theo Chinhphu.vn
Bình luận

Tin khác