Na Tông phát huy vai trò bí thư chi bộ thôn, bản

09:05 - Thứ Tư, 19/04/2017 Lượt xem: 1510 In bài viết
ĐBP - Đảng bộ xã Na Tông (huyện Điện Biên) có 111 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ, trong đó 11 chi bộ thôn, bản; 4 chi bộ trường học và 1 chi bộ cơ quan. Xác định đội ngũ bí thư chi bộ ở thôn, bản có vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng đến với người dân. Do vậy, Đảng ủy xã phát huy vai trò tích cực của các bí thư chi bộ thôn, bản trong việc lãnh đạo, triển khai và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Lò Văn Phong, Bí thư Đảng ủy xã Na Tông cho biết: “Phần lớn đội ngũ bí thư chi bộ ở thôn, bản trong xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống có uy tín với nhân dân. Để phát huy tích cực vai trò của các bí thư chi bộ, định kỳ hàng tháng, Đảng ủy xã có kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể xã (hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân…) hướng dẫn, giúp đỡ những thôn, bản còn khó khăn, nhất là những chi bộ thôn, bản còn yếu kém ở khu vực biên giới. Bên cạnh đó, Đảng ủy còn phân công các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành phụ trách thôn, bản, trực tiếp về giúp đỡ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân ngay tại thôn bản mình phụ trách”.

Với những cách làm phù hợp, sát với thực tế của địa phương, phát huy được tinh thần trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân, những năm gần đây, các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ và nhân dân trong xã đều được giải quyết kịp thời, nhất là về chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… từ đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; mỗi đồng chí bí thư chi bộ đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình khi giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân ngay từ cơ sở, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ.

Do phát huy tốt vai trò của bí thư chi bộ thôn, bản nên xã Na Tông đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích; chăn nuôi phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra, tốc độ tăng đàn bình quân đạt 7 - 9%/năm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và toàn diện; công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả khá, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển sâu, rộng; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân được củng cố ngày càng vững mạnh.

Ông Giàng Giống Và, Bí thư Chi bộ bản Sơn Tống là một trong những bí thư tiêu biểu luôn tận tụy, gương mẫu hết lòng trong công việc, đoàn kết cùng cấp ủy lãnh đạo Chi bộ 14, bản Sơn Tống thực hiện hiệu quả các phong trào do xã phát động. Nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng mô hình VAC đem lại hiệu quả cao, góp phần không nhỏ vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương. Ông gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của bà con trong bản, chủ động, sáng tạo trong công việc, thường xuyên kết hợp chặt chẽ với ban công tác mặt trận, chính quyền thôn, bản để vận động bà con chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 

Thực tế cho thấy, do biết phát huy vai trò của bí thư chi bộ thôn, bản ở xã Na Tông, nên Đảng bộ xã đã tạo được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò, vị trí của đội ngũ bí thư chi bộ; chú trọng quy hoạch được nguồn cán bộ cơ sở, chú trọng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trang bị kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ bí thư chi bộ với phương châm muốn Đảng bộ ở cơ sở mạnh thì các chi bộ phải mạnh. Đồng thời, thực hiện tốt nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, nêu cao vai trò người đứng đầu, bên cạnh đó là công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế… Thời gian tới, việc tăng cường, phát huy vai trò của các bí thư chi bộ thôn, bản là rất cần thiết, vì đó là những người có năng lực, tâm huyết, có uy tín và có khả năng vận động bà con chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên mỗi địa bàn dân cư.

Phong Lâm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)
Bình luận

Tin khác