Trả lời kiến nghị cử tri

10:55 - Thứ Hai, 17/04/2017 Lượt xem: 1838 In bài viết

Cử tri huyện Điện Biên Đông kiến nghị:

* Cử tri xã Háng Lìa:

- Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương xem xét, sửa đổi Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính theo hướng nâng mức chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non từ 120.000 đồng/tháng/cháu lên 180.000 đồng/tháng/cháu và hàng năm bổ sung kinh phí kịp thời để thực hiện chính sách trên.

UBND tỉnh trả lời:

+ Về nâng mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non: Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó có nêu: Trẻ em thuộc đối tượng hỗ trợ được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 12% lương cơ sở/tháng (với mức lương cơ sở hiện nay thì tương ứng mức hỗ trợ là 145.200 đồng/trẻ/tháng).

+ Về thời gian cấp kinh phí: Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ hàng năm được cấp tương đối kịp thời theo quy định. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2016 chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg hết hiệu lực thi hành. Ngày 31/12/2015, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 2417/TTg-KGVX về việc kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non; tuy nhiên trong năm 2016 Trung ương bố trí kinh phí thực hiện chính sách còn chậm. Vì vậy, để đảm bảo việc tổ chức bữa ăn trưa cho các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã cấp tạm ứng kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh cho các đơn vị có kinh phí tổ chức ăn trưa cho trẻ. Sau khi có kinh phí Trung ương cấp, ngày 1/12/2016 UBND tỉnh đã có Quyết định số 1499/QĐ-UBND bổ sung dự toán kinh phí năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ từ 3 - 5 tuổi. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ kiến nghị với Trung ương cấp kinh phí hàng năm kịp thời, đầy đủ để đảm bảo việc thực hiện các chính sách trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị đầu tư 1 trạm phát thanh tại trung tâm xã để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho nhân dân.

UBND huyện Điện Biên Đông đã có báo cáo số 39/BC-UBND ngày 28/2/2017 về kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIV. Theo đó, Đài Truyền thanh xã Háng Lìa thuộc danh mục dự án đầu tư trong Đề án Phát triển và nâng cao hiệu quả hệ thống đài truyền thanh cơ sở thuộc tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh. Căn cứ quyết định của tỉnh, huyện Điện Biên Đông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.

* Cử tri xã Tìa Dình: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục đầu tư tuyến đường Háng Lìa - Tìa Dình và Tìa Dình - Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đi lại, trao đổi, mua bán hàng hóa.

UBND tỉnh trả lời:

Ngày 13/5/2016, tại buổi làm việc giữa JICA, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Điện Biên đã lựa chọn 2 tiểu dự án để đầu tư trước bằng nguồn vốn JICA thuộc Dự án Phát triển nông thôn dựa vào kết quả, trong đó có dự án đường Háng Lìa - Tìa Dình. Tuy nhiên, sau khi đi kiểm tra thực địa, nhận thấy tuyến đường Pá Vạt - Háng Lìa (tuyến đường phía ngoài, nối tiếp vào đường Háng Lìa - Tìa Dình) đã được đầu tư dở dang, nền đường rất xấu, nên nếu đầu tư ngay đường Háng Lìa - Tìa Dình thì sẽ không hiệu quả; do đó, tư vấn quốc tế đã đề xuất sử dụng vốn JICA để đầu tư hoàn thành đường Pá Vạt - Háng Lìa. Riêng tuyến Tìa Dình - Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, do nguồn vốn của tỉnh còn hạn hẹp, trong khi nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng rất lớn, trong giai đoạn 2016 - 2020 chưa cân đối được nguồn vốn để thực hiện, yêu cầu UBND huyện Điện Biên Đông đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, trình UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn để thực hiện dự án trong giai đoạn tiếp theo.

(Còn nữa)

Bình luận

Tin khác