Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ

Nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

09:45 - Thứ Hai, 17/04/2017 Lượt xem: 5756 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, Thành ủy. Điện Biên Phủ xác định việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ nhằm xây dựng Đảng bộ  trong sạch vững mạnh.

Ngay sau hội nghị cán bộ toàn tỉnh, cuối tháng 12/2016 Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 20 về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); trực tiếp chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ cấp thành phố, đồng thời đôn đốc, kiểm tra các cơ sở đảng trực thuộc trong việc phổ biến, quán triệt nghị quyết. Thành ủy chỉ đạo khuyến khích các tổ chức đảng trực thuộc đa dạng các hình thức tổ chức triển khai học tập, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhưng đảm bảo chuyển tải đầy đủ nội dung chủ đạo của nghị quyết. Chú trọng xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, sát hợp tình hình địa phương, đảm bảo tính khả thi. Tất cả cán bộ, đảng viên sau khi học tập phải có bản thu hoạch cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch hành động thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đến đầu tháng 2 vừa qua, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức học tập nghị quyết; trong đó, trên 95% đảng viên được quán triệt, học tập; số còn lại được học tập bổ sung trong các kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

 

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ tiếp thu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ cho biết: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ngay từ cuối năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và theo sự chỉ đạo và gợi ý kiểm điểm sâu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm sâu đối với một số tổ chức đảng trực thuộc và xác định đây là việc làm thường xuyên hàng năm. Trong năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảng bộ, đó là: Tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, công tác vệ sinh môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn; công tác thu ngân sách; chương trình xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Tà Lèng và Thanh Minh. Để thực hiện thuận lợi, hiệu quả, ngay từ những ngày đầu năm 2017, Ban Thường vụ đã lãnh đạo UBND thành phố tổ chức hội nghị bàn giải pháp và giao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho các phòng, ban, xã, phường; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; chủ trương về đấu giá đất; giải pháp thực hiện công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn…

Từng bước triển khai Nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo hoàn chỉnh việc xây dựng đề án xác định vị trí, việc làm các cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố trình tỉnh phê duyệt. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ từ thành phố xuống xã, phường và điều chuyển cán bộ xã, phường về công tác tại các phòng, ban trực thuộc thành phố; điều động cán bộ từ khối Nhà nước sang cơ quan Đảng và ngược lại theo từng năm. Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; kịp thời phát hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên để kịp thời có giải pháp chấn chỉnh, xử lý. Song song với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện rõ nét những nhiệm vụ trong từng lĩnh vực cụ thể. Trong đó, tập trung chỉ đạo quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; bảo đảm chất lượng tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng đảng về đạo đức; cán bộ, đảng viên cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Duy trì chế độ sinh hoạt theo Điều lệ Đảng, trong sinh hoạt đổi mới về nội dung và hình thức, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình; mỗi quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề 1 lần. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác cán bộ, nhất là tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công; quản lý sử dụng đất đai; triển khai thực hiện các chương trình, dự án...

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác