Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự đồng thuận cao

09:19 - Thứ Sáu, 14/04/2017 Lượt xem: 3692 In bài viết
ĐBP - Chủ động trong công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Ảng tích cực đổi mới công tác lý luận chính trị, tổ chức học tập; nâng cao chất lượng triển khai quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin trong nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bám sát nhiệm vụ chính trị, năm 2016 Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai, học tập, thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, từ đó xây dựng hướng dẫn tuyên truyền, giúp cơ sở cụ thể hóa công tác tuyên truyền trong từng đợt, từng tháng, từng quý... Qua học tập, quán triệt nghị quyết, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, thống nhất cao về ý chí và hành động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đẩy nhanh quá trình đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt, trong năm Ban đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhờ chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tuyên truyền cuộc cuộc bầu cử theo từng thời điểm (trước, trong và sau bầu cử) với nhiều hình thức phong phú đa dạng; trực tiếp tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Bầu cử, tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tại 26/30 bản vùng cao trong huyện... Nhờ đó, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trong toàn huyện đạt 100%, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; tham mưu giải quyết những vấn đề nhạy cảm, bức xúc dư luận quan tâm được Ban Tuyên giáo Huyện ủy đặc biệt chú trọng. Thông qua việc duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trao đổi với cấp ủy cơ sở; hoạt động văn hóa thông tin, truyền thanh - truyền hình; hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và đề xuất các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình. Năm 2016, thông tin phản ánh tập trung vào các sự kiện, vấn đề quan trọng có tính thời sự, đặc biệt là những băn khoăn, thắc mắc, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đổi mới nội dung, phương thức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (gọi tắt Chỉ thị 05) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, Ban đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị 05; hướng dẫn một số nội dung cụ thể; đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở quán triệt, triển trong quá trình thực hiện...

Chia sẻ với chúng tôi kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí Bùi Minh Thế, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Ảng, cho rằng: Không những cần sự tâm huyết với công việc, mỗi cán bộ làm công tác tuyên truyền, nhất là lãnh đạo ban đoàn kết, thống nhất và tích cực, chủ động tham mưu, đổi mới trong tuyên truyền, giáo dục chính trị theo hướng hiệu quả, nhanh nhạy, sát thực tiễn của địa phương. Muốn làm được điều đó, chúng tôi phải trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tình hình, thông tin, định hướng dư luận để kịp thời để xuất với cấp ủy giải quyết kịp thời, đạt hiệu quả.

Góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong xã hội, trong điều kiện nền kinh tế trên địa bàn còn khó khăn, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước trên mọi lĩnh vực, Ban tích cực phối hợp với các ban xây dựng Đảng tham mưu hướng dẫn xây dựng kế hoạch của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thông qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của nghị quyết, những việc phải làm; tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, trách nhiệm để gương mẫu, nêu gương tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác. Hướng dẫn công tác tuyên truyền; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tăng cường kiểm tra việc tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết tại cơ sở; chủ động, tích cực nắm bắt tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân... kịp thời đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác