Đoàn ĐBQH tỉnh:

Giám sát việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tại huyện Mường Chà

05:21 - Thứ Tư, 12/04/2017 Lượt xem: 2289 In bài viết
ĐBP - Ngày 12/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, do đồng chí Mùa A Vảng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 tại huyện Mường Chà. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, năm 2015 huyện Mường Chà đã xây dựng kế hoạch, đề án tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc đến năm 2021. Theo đó, đến năm 2021, số lượng tinh giản biên chế của huyện Mường Chà là 227 người (hành chính: 12 người, sự nghiệp 186 người và cấp xã 29 người). Hiện nay huyện có 13 cơ quan chuyên môn và 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện và 1 đơn vị trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường. Với cơ cấu tổ chức và biên chế như hiện nay, cơ bản phát huy được tính tích cực, chủ động của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, mặc dù đã được rà soát, sắp xếp nhưng bộ máy hành chính chưa thực sự gọn nhẹ; một số cơ quan chưa phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ hoặc về mặt quản lý còn bất cập, gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, như: Phòng Y tế, Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Dân số - KHHGĐ...

 

Đồng chí Mùa A Vảng phát biểu tại buổi giám sát việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước của huyện Mường Chà.

Đồng chí Mùa A Vảng đề nghị huyện Mường Chà tiếp tục làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2016; những bất cập trong việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa” tại Văn phòng HĐND – UBND các cấp; việc xác định số lượng biên chế, cán bộ, công chức cấp xã hiện nay và số lượng người làm việc không chuyên trách cấp xã có phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; những yếu tố liên quan, tác động đến cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật trong thực hiện chủ trương, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Những ý kiến, kiến nghị của huyện, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp, phản ánh lên các cơ quan có thẩm quyền trong thời gian tới.

Cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016 tại xã Sa Lông.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác