Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Sín Chải

Học tập kịp thời để triển khai hiệu quả

09:21 - Thứ Hai, 03/04/2017 Lượt xem: 7662 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/HU, ngày 20/12/2016 của Huyện ủy Tủa Chùa về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Đảng bộ xã Sín Chải đã xây dựng Kế hoạch số 09-KH/ĐU, ngày 1/1/2017, triển khai tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Cấp ủy Đảng xã Sín Chải đã tổ chức triển khai học tập cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; quán triệt nội dung nghị quyết đảm bảo các yếu tố như: thời gian phù hợp, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu...

 

Ông Mùa A Lù (đầu tiên bên phải) Phó Bí thư Đảng ủy xã Sín Chải, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân thôn Sín Chải.

Đồng chí Mùa A Lù, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hiện nay, Đảng bộ xã Sín Chải có 17 chi bộ trực thuộc với 121 đảng viên. Đảng ủy xã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các thôn, bản, tăng cường xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực trong công tác vận động quần chúng. Với phương châm "sát dân, bám cơ sở",  cán bộ, đảng viên vừa vận động, tuyên truyền nghị quyết vừa lắng nghe, tiếp thu và sẵn sàng giải thích, hướng dẫn những vấn đề mà dân quan tâm, muốn biết trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết gắn với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời tổ chức hội nghị học tập nghị quyết ở cấp xã và các thôn bản. Nhờ đó, đến nay việc tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn xã đã được triển khai kịp thời. 100% chi bộ đã triển khai học tập; 87/121 đảng viên được triển khai học tập nghị quyết, đạt 71,9%; 643/789 hộ tham gia học tập, đạt 81,4%; 1.263/2.367 quần chúng tham gia học tập, đạt 71,9%.

Đến chi bộ 2, thôn Sín Chải, một trong những chi bộ hoàn thành việc triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhanh nhất, ông Giàng A Lử, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Chi bộ 2, thôn Sín Chải có 13 đảng viên, ngay sau khi được quán triển học tập nghị quyết từ xã về thôn tôi đã cùng với chi ủy tổ chức học tập quán triệt nghị quyết đến toàn bộ đảng viên và các cán bộ hội, đoàn thể của thôn; sau đó thông qua những buổi họp dân bản, họp hội đoàn thể của thôn, mỗi cán bộ đảng viên, cán bộ đoàn thể như: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… sẽ lồng ghép để tuyên truyền tới toàn thể hội viên và quần chúng nhân dân. Nhờ đó nên không chỉ riêng việc học tập nghị quyết mà mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đều được triển khai tới 100% đảng viên và nhân dân trong thôn.

Bài, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top