Kỷ niệm 10 năm Ngày Thành lập huyện Mường Ảng (1/4/2007 - 1/4/2017)

Xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

10:08 - Thứ Sáu, 31/03/2017 Lượt xem: 5657 In bài viết
ĐBP - 10 năm qua, Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Mường Ảng đã đóng góp quan trọng vào quá trình phấn đấu xây dựng và phát triển của huyện. Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn của huyện mới thành lập, HĐND huyện từng bước đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự phối hợp tích cực, chặt chẽ của các đơn vị liên quan và nỗ lực của từng đại biểu, hoạt động của HĐND huyện đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần to lớn đối với thành tựu phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP - AN) huyện Mường Ảng sau 10 năm thành lập.

Ngày thành lập, HĐND huyện Mường Ảng có 10 đại biểu, chuyển từ huyện Tuần Giáo sang. Đến ngày 20/5/2007, HĐND huyện được kiện toàn, bầu bổ sung 20 đại biểu, nâng tổng số đại biểu HĐND huyện khóa I lên 30 đại biểu, trong đó 46,7% đại biểu là dân tộc thiểu số; được chia thành 5 tổ đại biểu theo khu vực, địa bàn. Sau khi kiện toàn, cơ cấu đại biểu HĐND huyện đã đảm bảo được tính đại diện cho các dân tộc, giới tính, các tổ chức, đoàn thể, ngành trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Điều đó có ý nghĩa quan trọng trong truyền đạt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp đến cử tri. Đồng thời phản ánh chân thực, sâu sát ý kiến, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc để chính quyền các cấp xem xét, giải quyết. Trong 2 nhiệm kỳ qua (2004 - 2011 và 2011 - 2016), HĐND huyện Mường Ảng đã tổ chức 27 kỳ họp (20 kỳ họp thường kỳ và 7 kỳ họp bất thường) để ban hành nghị quyết và quyết định một số nội dung quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Trung bình mỗi kỳ họp có từ 5 ý kiến chất vấn của đại biểu; nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm; tổ chức, cá nhân được chất vấn trả lời thẳng thắn, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể.

Thực hiện chức năng giám sát, 2 nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND, các ban, HĐND huyện đã tiến hành 25 cuộc giám sát chuyên đề đối với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngân sách, tư pháp... Sau mỗi cuộc giám sát đều có báo cáo đánh giá kết quả đạt được, những mặt hạn chế và các kiến nghị, đề xuất với UBND huyện cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện kịp thời trước và sau mỗi kỳ họp thường lệ. Trong 2 nhiệm kỳ, đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc hàng chục điểm với hàng trăm nghìn lượt cử tri; đã tổng hợp trên 800 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời đúng quy định. Mối quan hệ giữa HĐND với các cơ quan và tổ chức hữu quan được tăng cường, giữ vững và thường xuyên liên hệ chặt chẽ góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND huyện. Đặc biệt, tại kỳ họp giữa năm 2013 và kỳ họp cuối năm 2014 (nhiệm kỳ 2011 - 2016), HĐND huyện đã lấy phiếu tín nhiệm tổng số 21 người giữ chức vụ do HĐND bầu ra, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đều đạt trên 50% mức tín nhiệm cao và tín nhiệm.

Thực hiện vai trò, chức năng trong quyết định những vấn đề quan trọng, trong 2 nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Mường Ảng đã ban hành 166 nghị quyết về các vấn đề về các lĩnh vực: Phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN; dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; các vấn đề xây dựng chính quyền... Các nghị quyết đều đảm bảo đúng quy định, chất lượng ngày càng được nâng lên, sát với tình hình thực tế địa phương. Nhiều nghị quyết mang tính chiến lược thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế… của huyện đã và đang đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Từ nghị quyết HĐND huyện, UBND huyện Mường Ảng đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc triển khai thực hiện. Nền kinh tế của huyện từng bước phát triển và chuyển dịch đúng hướng: tỷ trọng nông - lâm - nghiệp chiếm 46,5%; công nghiệp, xây dựng 21,6%; dịch vụ 31,9%; tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn huyện đạt 1.148 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt 370 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn huyện 10,6 tỷ đồng. Đến nay, tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt trên 1.075ha, tổng sản lượng lương thực đạt gần 1.980 tấn; bình quân lương thực đạt 383kg/năm; diện tích cà phê trên 3.200ha, tổng sản lượng năm 2016 đạt 3.095 tấn; tổng đàn gia súc gia cầm 54.276 con; 100% số xã có đường đi lại thuận tiện 2 mùa; Ẳng Nưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ hộ nghèo toàn huyện đã giảm còn dưới 50%... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có chuyển biến mạnh mẽ; QP - AN được giữ vững.

Qua 2 nhiệm kỳ hoạt động, HĐND huyện đã khẳng định được vị thế của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương bằng những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, góp phần quan trọng thúc đẩy KT - XH tiếp tục phát triển; QP - AN được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng lên… Kết quả hoạt động thời gian qua cho thấy, HĐND huyện là một mắt xích giữ vai trò trọng yếu trong tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, giúp công tác quản lý, điều hành của UBND huyện đúng luật, hiệu quả. Đây là nhiệm vụ cũng là mục tiêu trong thời gian tới của HĐND huyện để bộ máy Nhà nước ở địa phương ngày càng hoàn thiện, vận hành hiệu quả, lãnh đạo nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hà Nguyễn
Bình luận
Back To Top