Phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng nông thôn mới

09:55 - Thứ Hai, 06/03/2017 Lượt xem: 7684 In bài viết

ĐBP - Luôn đi trước, làm trước, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đó là những điểm nhấn trong thực hiện trách nhiệm của người đảng viên ở Đảng bộ xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo.

Từ khi bắt tay xây dựng NTM, xã đã chú trọng phát huy tối đa nguồn lực trong nhân dân. Trong đó, xã xác định rõ muốn xây dựng thành công NTM thì mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải thông suốt chủ trương, giải pháp thực hiện chương trình. Do đó, xã  tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung chương trình đến từng cán bộ, đảng viên giúp họ hiểu được sự cần thiết của việc xây dựng NTM. Ngoài ra, xã còn đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cũng như phân công cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm thực hiện những công việc cụ thể, từ đó, tạo động lực thúc đẩy tiến trình xây dựng NTM trên địa bàn. Nhờ đó, đến nay xã đã hoàn thành 9/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM.

Bà Bạc Thị Thúy, Phó Ban chỉ đạo Xây dựng NTM xã Quài Nưa cho biết: Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM xã Quài Nưa đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến công, hiến đất để làm đường, xây trường học góp phần xây dựng NTM. Nhờ đó, người dân trong xã có ý thức trách nhiệm hơn trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước thì rất cần có sự tham gia của các tổ chức xã hội, mỗi cá nhân và mỗi hộ gia đình, đặc biệt là vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của mỗi đảng viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và có trách nhiệm đóng góp xây dựng.

Điển hình trong thực hiện chương trình xây dựng NTM là Chi bộ bản Chá, Chi bộ có 7 đảng viên. Vì đang trong thời điểm đẩy mạnh xây dựng NTM nên những chỉ tiêu được giao cho đảng viên đều gắn với những tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng NTM. Trong đó, giảm nghèo là một trong những chỉ tiêu luôn được Chi bộ chú trọng. Mỗi đảng viên được giao giúp đỡ 1 hộ nghèo, hàng quý phải có báo cáo tình hình cụ thể, cuối năm căn cứ vào số lượng hộ thoát nghèo để đánh giá chất lượng đảng viên đó. Anh Lò Văn Mai, Bí thư Chi bộ bản Chá, cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Chi bộ bản Chá đã họp và tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, hiến công làm đường. Qua đó, vận động được 7 gia đình hiến đất làm đường, bà con trong bản góp sức, ngày công tu sửa điểm trường Mầm non bản Chá.

Xác định cán bộ, đảng viên phải là những người gương mẫu, tiên phong, nòng cốt đi đầu trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Nhất là trong công tác vận động, tuyên truyền, đảng viên luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, kiên trì thuyết phục, giải thích cho người dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của chương trình. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, giúp người dân tin tưởng, chủ động tham gia xây dựng NTM, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM đến nay đã có hơn 35 hộ dân của 7 bản đồng thuận hiến đất thi công các tuyến đường với chiều dài tuyến trên 3.000m; toàn xã có hơn 3km đường liên bản được bê tông và nhựa hóa; 21/21 khối, bản, được sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 56,1%, toàn xã đạt 9/19 tiêu chí về xây dựng NTM.

Với vai trò là đầu tầu gương mẫu trong thực hiện chương trình, mỗi cán bộ đảng viên xã Quài Nưa đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đóng góp đắc lực trong công cuộc xây dựng NTM tại địa phương và thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của đảng viên trong thực hiện các tiêu chí NTM.

Ngọc Bích

(Đài TT - TH Tuần Giáo)
Bình luận

Tin khác