Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm làm việc tại huyện Mường Ảng

21:27 - Thứ Sáu, 03/03/2017 Lượt xem: 7006 In bài viết

ĐBP - Chiều 3/3, đoàn công tác do đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Mường Ảng về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; Nghị quyết số 39-NQ/TW, khóa XI, Kết luận số 64-KL/TW, khóa XI và các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại huyện Mường Ảng trong năm 2016. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy...

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Trong năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh công tác chỉ đạo cấp ủy từ huyện tới cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, nhất là những nơi chưa có hoặc ít đảng viên, đảm bảo phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo đúng quy định. Trong năm 2016, Huyện ủy Mường Ảng kết nạp 152 đảng viên mới, xóa 1 bản trắng đảng viên. Ngoài ra, BTV Huyện ủy còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; lãnh đạo UBND huyện tháo gỡ khó khăn, xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 64-KL/TW, từ năm 2015 đến nay, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, lập danh sách và thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 12 trường hợp tinh giản biên chế theo diện nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc ngay. Đồng thời, thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại địa phương năm 2016, Thường trực Huyện ủy Mường Ảng đã ban hành các công văn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của huyện trongthời gian tiếp theovà đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy Mường Ảng tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XI gắn với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm. Trong kiểm điểm đã chú trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kịp thời xem xét giải quyết dứt điểm những sai phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện những sai trái, lệch lạc để có hình thức, biện pháp giáo dục, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Nhờ đó, trong năm 2016 tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm khuyết điểm phải xem xét xử lý kỷ luật giảm 44,5% so với năm 2015. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII cũng được BTV Huyện ủy quán triệt, triển khai tới 100% chi, đảng bộ cơ sở. Ngoài ra, BTV Huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Văn Năm đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của BTV Huyện ủy Mường Ảng đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Mường Ảng tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII; căn cứ tình hình cụ thể để quán triệt quyết liệt hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết 39 và Kết luận 64; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, xử lý nghiêm các vi phạm. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lâm Văn Năm đề nghị Huyện ủy Mường Ảng tăng cường công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tới đảng viên, quần chúng tại cơ sở; thực hiện nghiêm quy tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; quan tâm hơn nữa tới công tác phát triển đảng viên...    

Trước đó, sáng 3/3, đồng chí Lâm Văn Năm cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2016, phương hướng năm 2017; việc thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XI, khóa XII và Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận số 64-KL/TW…

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top