Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh

Phát huy vai trò tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ

09:20 - Thứ Tư, 01/03/2017 Lượt xem: 4090 In bài viết
ĐBP - Mới được chia tách, chính thức đi vào hoạt động từ 19/5/2016, với nhiều khó khăn, thử thách song cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh.

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên đã vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh, của đất nước. Sau khi chia tách, Văn phòng có 8 cán bộ, công chức, gồm: 1 Trưởng đoàn ĐBQH, 1 phó đoàn, 2 cán bộ văn phòng và 4 chuyên viên. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ công tác xây dựng pháp luật; hoạt động giám sát; công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại và phục vụ các kỳ họp Quốc hội, mỗi cán bộ phải kiêm nhiệm từ 2 - 3 đầu việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công việc hành chính đến việc chuyên môn. Văn phòng Đoàn ĐBQH phối hợp phục vụ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử, góp phần thành công chung của cuộc bầu cử; phục vụ Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII, khóa XIV tham gia 3 kỳ họp: kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Trong năm, Văn phòng Đoàn ĐBQH đã tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 - 2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp” và “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2005 - 2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”. Văn phòng đã tổ chức tốt công tác phục vụ đoàn giám sát tại một số huyện, xã và khảo sát thực tế tại cơ sở; tổ chức 1 hội nghị làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Qua 2 cuộc giám sát chuyên đề, Văn phòng đã tổng hợp, tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả giám sát, đồng thời có các ý kiến, kiến nghị đến bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành.

 

Đồng chí Mùa A Vảng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại TX. Mường Lay.

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội và chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy ý kiến vào các dự thảo luật trình Quốc hội thông qua tại các kỳ họp của Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham mưu, phục vụ đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp và tổng hợp ý kiến tham gia vào 12 dự thảo luật, như: Luật Báo chí sửa đổi; Luật Thuế xuất nhập khẩu; Luật Đấu giá tài sản; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... Công tác tham mưu, tổng hợp ý kiến tham gia xây dựng luật đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian, chất lượng, kịp thời theo yêu cầu của Văn phòng Quốc hội. Cùng với đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh phân công cán bộ, công chức theo dõi, tham mưu, thu thập thông tin những vấn đề có liên quan đến dự thảo luật để cung cấp kịp thời cho đại biểu Quốc hội. Qua đó, giúp đại biểu Quốc hội có thêm thông tin tham khảo, tham gia ý kiến vào các dự thảo luật tại các phiên thảo luận trong các kỳ họp Quốc hội.

Đối với công tác tiếp xúc cử tri, Văn phòng đã tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng kế hoạch và phục vụ các ĐBQH tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp tại 21 điểm của 10/10 huyện, thị xã, thành phố với 3.290 cử tri tham gia. Tham mưu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trong đó: 32 ý kiến gửi đến UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan; 34 ý kiến, kiến nghị gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Ông Lê Khánh Hòa, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Để tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, năm 2017, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng cách tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức Văn phòng tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công việc được giao. Đồng thời, đơn vị tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH với 3 văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh, của đất nước.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác