Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở Mường Ảng

08:59 - Thứ Tư, 01/03/2017 Lượt xem: 4732 In bài viết
ĐBP - Đảng bộ huyện Mường Ảng có 49 tổ chức cơ sở đảng với 2.128 đảng viên. Cùng với phát triển kinh tế, những năm qua Đảng bộ huyện Mường Ảng thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng. Trong đó, huyện đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những quần chúng ưu tú, trẻ tuổi, giàu nhiệt huyết trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII về công tác xây dựng Đảng; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động “Nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2015 - 2020”. Trên cơ sở kết quả đạt được, Đảng bộ thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Từ kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Đảng bộ huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Có thể nói việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Huyện cũng coi trọng việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trong rèn luyện đạo đức, lối sống theo phương châm "trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau".

 

Đồng chí Trương Quang Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng trò chuyện với nhân dân bản Hón, thị trấn Mường Ảng.

Để làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng bộ thường xuyên chăm lo xây dựng, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên chuyên trách và kiêm chức của Đảng bộ. Vì vậy hàng năm 100% tổ chức cơ sở đảng, gần 98% đảng viên, trên 85% quần chúng, nhân dân được học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Sau đại hội, đảng bộ các cấp chỉ đạo giúp các cấp xây dựng quy chế hoạt động toàn khóa, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trên các mặt công tác trọng yếu. Nêu cao vai trò từng ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ trong việc theo dõi, phụ trách, giúp đỡ các cơ sở Đảng. Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên; Đảng bộ từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo với HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Gắn kết công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng với sắp xếp bộ máy chính quyền, đoàn thể sau các kỳ đại hội hoặc bầu cử. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và hiệu quả công việc để đánh giá tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên. Trong công tác cán bộ, Đảng bộ đã kiện toàn 80 chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; luân chuyển 2 cán bộ, điều động 1 cán bộ tăng cường cơ sở rèn luyện, trải nghiệm thực tiễn, chuẩn bị trước tạo nguồn đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Xác định cán bộ là "Cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại do cán bộ tốt hay kém". Từ yêu cầu nâng cao chất lượng, tạo nguồn cán bộ để đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý trong quá trình chuyển tiếp; Đảng bộ chọn cử cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đi đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ ở các trường trong và ngoài tỉnh. Để tạo nguồn phát triển Đảng, trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực tế, Đảng bộ huyện chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm “xóa” thôn, bản “trắng” đảng viên và tổ chức đảng. Từ chỉ tiêu kết nạp Đảng trong nhiệm kỳ, hàng năm Huyện ủy giao chỉ tiêu số lượng phát triển Đảng đối với các cơ sở đảng. Với 1 bản hiện còn "trắng" đảng viên (bản Pơ Mu, xã Mường Đăng), 26 bản chưa có chi bộ và 5 bản có đảng viên nhưng không bền vững, cấp ủy cơ sở đã thực hiện điều chuyển, phân công đảng viên phụ trách. Từ phong trào thi đua hàng năm tổ chức, đoàn thể, phát hiện, lựa chọn dân quân, công an viên, đoàn viên, hội viên tiêu biểu, đưa vào diện quần chúng ưu tú. Từng chi bộ phân công đảng viên có kinh nghiệm, uy tín để theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên. Với đối tượng trong diện phát triển đảng, nếu chưa đảm bảo về trình độ văn hóa, sẽ được cấp ủy cơ sở ưu tiên chọn cử về trung tâm giáo dục thường xuyên, học tập nâng cao trình độ văn hóa trước khi kết nạp, cử cán bộ giúp, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở quy trình, thủ tục kết nạp Đảng, vừa đảm bảo quy định của Trung ương, đồng thời phù hợp với thực tiễn của địa phương. Kết quả nổi bật, năm 2016, toàn Đảng bộ kết nạp 152 đảng viên mới (đạt 127% kế hoạch), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 2.128 đảng viên; công nhận 171 đảng viên chính thức, phát thẻ đảng viên cho 173 đồng chí; thẩm định, đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 52 đảng viên. Huyện ủy cũng mở 14 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho 1.118 cán bộ, đảng viên; có 62,5% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 36,8% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10 tổ chức cơ sở đảng, 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 2 đảng viên tiêu biểu được Ban Chấp hành Đảng bộ tặng Giấy khen.

Bí thư Huyện ủy Trương Quang Hải khẳng định: Những chuyển biến tích cực sau hơn 1 năm thực hiện chương trình hành động “Nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2015 - 2020”  đã tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân các dân tộc góp phần củng cố, tăng cường niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng; từ đó tạo tiền đề quan trọng xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Bài, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận

Tin khác