Tổ dân vận thôn, bản

Đưa ý Đảng đến nhân dân

08:53 - Thứ Tư, 18/01/2017 Lượt xem: 3891 In bài viết
ĐBP - “Thực hiện thí điểm thành lập tổ dân vận tại các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Mường Ảng, sau hơn 2 năm đi vào hoạt động đã khẳng định được vai trò và sự đóng góp cùng cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở trong công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Chính vì vậy, trong thời gian tới Ban sẽ tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy nhân rộng tổ dân vận thôn, bản, tổ dân phố tại các địa phương trong toàn tỉnh - ông Pờ Diệp Sàng, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương về việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận ở bản, khóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thống nhất định hướng và hướng dẫn chọn thí điểm tổ chức triển khai thành lập và hoạt động của tổ dân vận trên địa bàn huyện Mường Ảng. Việc này cũng được Ban xác định là một trong những giải pháp giúp công tác dân vận ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, đổi mới theo quan điểm của Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Trong đó coi trọng vai trò tích cực của các tổ dân vận ở cơ sở trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Tại Mường Ảng, sau hơn 2 năm thành lập và hoạt động, huyện đã thành lập 123/139 tổ dân vận với 959 thành viên. Mỗi tổ có từ 6 - 15 thành viên do đồng chí bí thư chi bộ làm tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận làm tổ phó; các thành viên gồm chi hội trưởng của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, phó thôn, đội trưởng, công an viên, người có uy tín, già làng, một số trưởng dòng họ. Đối với những thôn, bản chưa có bí thư chi bộ thì trưởng bản làm tổ trưởng tổ dân vận và trưởng ban công tác mặt trận làm tổ phó.

Sau khi kiện toàn, các tổ dân vận hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, với nhiệm vụ trọng tâm là chủ động nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Trên cơ sở đó, tổ chức tuyên truyền, vận động và cùng nhân dân thực hiện các phong trào thi đua; tham gia công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân... Để hoạt động hiệu quả, các tổ dân vận thôn, bản đều phối hợp với các lực lượng trực tiếp làm công tác dân vận, vận động quần chúng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; tham mưu cho chi bộ và trực tiếp vận động nhân dân, tổ chức các phong trào quần chúng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư. Qua đó tuyên truyền, giáo dục, phổ biến rộng rãi đến nhân dân góp phần nâng cao trình độ dân trí, sự hiểu biết của nhân dân; tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động của người dân về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thông qua hoạt động của tổ dân vận giúp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Giải quyết kịp thời những thắc mắc, đơn thư khiếu nại, tố cáo và những tranh chấp nhỏ của nhân dân ngay tại cơ sở; tránh được tình trạng đơn thư vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội ở thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư. Tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống gia đình, củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Khơi dậy sức dân đóng góp công sức, tiền, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi, công cộng phục vụ dân sinh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết của Đảng các cấp đề ra. Và cũng nhờ đó mà số quần chúng nhân dân tự nguyện tham gia vào các tổ chức hội tăng lên. Nhiều tổ dân vận trở thành “điểm sáng” trong vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong khu dân cư. Điển hình là tổ dân vận bản Nặm Pọng (xã Mường Đăng); tổ dân vận bản Huổi Lướng (xã Nặm Lịch) vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự; tổ dân vận bản Cang (xã Ẳng Nưa) vận động thực hiện xây dựng nông thôn mới; vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp…

Kể từ khi được thành lập đến nay, Tổ dân vận bản Phiêng Lao (xã Xuân Lao) đã hòa giải thành công 3 vụ mâu thuẫn tại cơ sở; trong đó 1 vụ xảy ra do gia súc phá hoại sản xuất; 2 vụ xảy ra trong lĩnh vực cưới hỏi thông qua công tác “Dân vận khéo”. Ông Chá A Và, Tổ trưởng Tổ Dân vận bản Phiêng Lao cho biết: Bản có 34 hộ, 172 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú sinh sống. Do phong tục tập quán khác nhau nên để người dân thực hiện tốt quy ước bản, xây dựng nếp sống văn minh, các thành viên của tổ chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để vận động bà con tham gia ý kiến ngay từ khi xây dựng quy ước. Khi người dân đã thông suốt thì đều nhiệt tình tham gia, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới; tổ chức lễ hội theo nghi lễ truyền thống, xóa bỏ tập quán lạc hậu. Thời gian qua, bà con trong bản đóng góp ngày công, hiến đất để thi công đường nước sạch dẫn từ nguồn về có chiều dài hơn 1.000m; hiến 500m2 đất làm kênh mương nội đồng. Thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, đến nay đời sống của bà con trong bản càng ngày được cải thiện.

Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top