Dự báo kịp thời các diễn biến để làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

08:34 - Thứ Hai, 16/01/2017 Lượt xem: 3468 In bài viết
ĐBP - Điều ấy được đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhắc lại nhiều lần tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2017, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chiều 13/1. Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, nêu cao trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc, đồng chí Nguyễn Đức Vượng đề nghị, mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải say mê công tác tuyên giáo, nỗ lực rèn luyện, học tập để không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ tuyên giáo, mà còn đủ khả năng đảm đương công việc như những văn nghệ sĩ, nhà khoa học, cán bộ tuyên giáo các đoàn thể và người có uy tín trên địa bàn...

Mười mấy năm làm báo, đã có lúc tôi nghĩ mình cũng hiểu về công tác tuyên giáo như chính nghề báo vậy. Nhưng không, hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo của ngành tuyên giáo vừa qua đã cho tôi thêm nhiều hiểu biết. Không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền, triển khai các văn kiện của Đảng; nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, cấp ủy các cấp; công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng; định hướng hoạt động báo chí, văn học nghệ thuật, xuất bản... mà mỗi cán bộ tuyên giáo còn phải nắm bắt thông tin sớm nhất, chính xác nhất để tham mưu giúp cấp ủy có giải pháp xử lý, chỉ đạo kịp thời. Đó là “núi” công việc gắn với trách nhiệm nặng nề của người cán bộ tuyên giáo, nhưng nếu không nói sẽ không có mấy người hiểu để sẻ chia. Và như đồng chí Vũ Văn Quyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Điện Biên, đã phát biểu tại hội nghị thì: “Nếu không kê đầu việc, mọi người sẽ không biết cán bộ tuyên giáo đã làm gì”. Đúng như thế nên khi nghe báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 do đồng chí Phạm Văn Hưng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày, nhiều người đã đồng tình cao.

 

Đại biểu dự hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tỉnh ủy tổ chức. Ảnh: Đức Linh

Trong bối cảnh có những thay đổi về nhân sự, nhiều chủ trương, chính sách mới được ban hành, đặc biệt là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, mỗi cán bộ tuyên giáo, ngành tuyên giáo toàn tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tuyên giáo đã tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, nghiên cứu, học tập các nghị quyết của đại hội Đảng các cấp; xây dựng các văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau quá trình kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị và trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, xây dựng 15 đề án, văn bản trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo; biên soạn, biên tập gần 20 đầu tài liệu, hơn 30 bản tin tổng hợp phục vụ tuyên truyền, tập trung vào các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; đồng thời tham gia ý kiến thẩm định gần 70 văn bản, đề án liên quan đến công tác tuyên giáo do các sở, ban, ngành đề nghị.

Để động viên chính trị, tư tưởng, tăng cường giá trị tinh thần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, toàn ngành tuyên giáo đã có nhiều hình thức tuyên truyền với những nội dung đi sâu vào các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, qua đó góp phần tích giúp mọi ngành, mọi người có dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc; khẳng định những thắng lợi to lớn, mang ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới; khẳng định vị thế của đất nước nói chung, của tỉnh Điện Biên nói riêng với bạn bè trong nước, quốc tế. Cũng thông qua các hoạt động chính trị, tư tưởng, toàn ngành tuyên giáo đã giúp đồng bào, đồng chí và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tăng cường tinh thần đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng vào đường lối cách mạng và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quản lý, điều hành linh hoạt của chính quyền các cấp. Từ đó động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng Điện Biên phát triển về kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Dưới sự định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các hoạt động: báo chí, văn hóa, văn học nghệ thuật của tỉnh trong năm có bước phát triển mới, đa dạng về loại hình, phong phú về thể loại, sâu sắc về nội dung, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân và phục vụ đắc lực mục đích tuyên truyền, định hướng chính trị và định hướng dư luận nhân dân. Công tác khoa giáo, lịch sử Đảng, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng có nhiều tiến bộ, được triển khai chủ động, đảm bảo tính định hướng chính trị cao.

Trong kết quả chung của ngành tuyên giáo toàn tỉnh, có sự đóng góp không nhỏ của tuyên giáo các huyện, thị, tuyên giáo mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Mỗi lĩnh vực với những yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau nên theo đó, công tác tuyên giáo cũng phải chủ động bám sát thực tiễn để đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ phù hợp. Tiêu biểu như Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nậm Pồ với kinh nghiệm nắm bắt dư luận, định hướng tuyên truyền, xử lý những vấn đề nhạy cảm chính trị đã góp phần giúp cấp ủy huyện Nậm Pồ đề ra quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát thực tế, giải quyết tốt những bức xúc, nổi cộm ngay tại cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Còn với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Điện Biên thì nhiệm vụ triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân được đặt lên hàng đầu. Bởi so với các huyện, thị khác, Điện Biên có nhiều thuận lợi hơn, trình độ dân trí cao hơn nên đòi hỏi nhận thức chính trị, lý luận cần được quan tâm hơn. Xác định được thực tế đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Điện Biên luôn chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể đưa Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào cuộc sống. Triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Điện Biên đã tham mưu phải rà soát, bổ sung, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp (trọng tâm là cơ sở); trong đó, quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu. Để việc thực hiện Chỉ thị hiệu quả, Huyện ủy Điện Biên yêu cầu người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp theo đó đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Kết quả học tập, làm theo Bác được Huyện ủy Điện Biên coi là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét với từng cá nhân và tổ chức đảng, đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo cũng còn những hạn chế; bên cạnh những ngành, huyện thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo, còn một số ngành, đơn vị thực hiện chưa hiệu quả, do vậy mà ở nơi này nơi kia công tác tuyên giáo còn biểu hiện dập khuôn, máy móc; nội dung, phương thức tuyên truyền chưa phù hợp với đối tượng, địa bàn và trình độ nhận thức, văn hóa của từng dân tộc, nhất là một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng cao, biên giới. Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, đồng chí Nguyễn Đức Vượng yêu cầu năm 2017 và những năm tiếp theo, mỗi cán bộ tuyên giáo phải nhận thức: “Công tác tuyên giáo là nhiệm vụ quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Để hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao, mỗi cán bộ tuyên giáo phải không ngừng đổi mới, nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận, khả năng tư duy, bám sát thực tiễn cơ sở, không né tránh những vấn đề mới, những vấn đề khó và đồng thời, phải tăng cường nghiên cứu, lý giải các vấn đề nảy sinh một cách nhanh chóng, hiệu quả”. Cần thiết nhất chính là lập trường kiên định, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cán bộ làm công tác tuyên giáo thành một lực lượng mạnh trong nắm bắt thông tin, dư luận, dự báo chính xác các diễn biến để làm tốt vai trò định hướng dư luận xã hội. Việc đó không chỉ cần thiết mà còn đặc biệt quan trọng trong quá trình bảo vệ Đảng, xây dựng đất nước hôm nay...

Lê Lan
Bình luận

Tin khác