Trả lời kiến nghị cử tri

09:11 - Thứ Tư, 11/01/2017 Lượt xem: 4592 In bài viết
Cử tri đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 79 để ổn định cuộc sống của nhân dân. Hiện nay một số điểm đã định cư theo Đề án 79 nhưng còn thiếu đất sản xuất nên một số hộ đã quay về nơi cũ (trong đó có một số hộ dân bản Cà Là Pá đã định cư ở các bản Mường Toong 4, 5, 6, 7 nhưng lại quay về Cà Là Pá), đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo các ngành liên quan nghiên cứu cấp thêm đất để cho người dân canh tác sản xuất.

UBND huyện Mường Nhé trả lời:

- Về đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 79 để ổn định cuộc sống của nhân dân: Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 12/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2015; Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 7/3/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư xây dựng phương án và triển khai thực hiện các dự án thành phần của 31 điểm bố trí, sắp xếp dân cư để thành lập bản mới thuộc Đề án Sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2015.

Hiện nay, UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn phối hợp với các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ thuộc Đề án 79, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do các hộ dân đã đăng ký di chuyển xong lại không di chuyển theo nguyện vọng đăng ký gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện dẫn tới chậm tiến độ sắp xếp. Để đảm bảo tiến độ Đề án đặt ra UBND huyện tiếp tục tăng cường thành lập các tổ, các đoàn công tác phối hợp với các chủ đầu tư, UBND xã tuyên truyền, vận động người dân di chuyển về điểm bản mới theo đơn đăng ký của các hộ dân.

- Về nội dung hiện nay một số điểm đã định cư theo Đề án 79 để ổn định nhưng còn thiếu đất sản xuất nên một số hộ đã quay về nơi cũ (trong đó có một số hộ dân bản Cà Là Pá đã định cư ở các bản Mường Toong 4, 5, 6, 7 nhưng lại quay về Cà Là Pá), đề nghị cấp trên cấp thêm đất để cho người dân canh tác sản xuất:

Trong khi khai thác bố trí quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho các bản Mường Toong 4, 5, 7, 8, 9, 10 nhận thấy tại khu vực quy hoạch sản xuất nông nghiệp, diện tích đất đáp ứng được cho sản xuất nông nghiệp là rất ít, phần lớn là diện tích đồi núi trọc, hiểm trở có hệ số sử dụng rất thấp, phần còn lại là diện tích đã trồng cây cao su lâu dài, hiện cây to và phát triển tốt. Vì vậy chủ đầu tư cùng các sở, ban, ngành đã xin chủ trương của UBND tỉnh điều chỉnh phương án và bố trí đất sản xuất nông nghiệp cho bản Mường Toong 7 tại vị trí khác đảm bảo về diện tích và thuận lợi hơn, đáp ứng được nhu cầu sản xuất nông nghiệp. UBND tỉnh chấp thuận đồng ý điều chỉnh tại Văn bản số 839/UBND-TM ngày 4/4/2016 về việc điều chỉnh phương án bố trí đất sản xuất các điểm bản Mường Toong 6, 7, 8, 10 xã Mường Toong, huyện Mường Nhé thuộc Đề án 79. Đến thời điểm hiện nay công tác đo, lập phương án bồi thường, chia đất, giao đất sản xuất cho bản Mường Toong 6, 7, 8, 10 tại vị trí mới đang được triển khai thực hiện.

Hiện nay một số hộ đã định cư theo Đề án 79 để ổn định nhưng còn thiếu đất sản xuất nên một số hộ đã quay về nơi cũ nguyên nhân là do các hộ mới di chuyển về điểm bản mới trước khi di chuyển các hộ đã tiến hành sản xuất trên nương tại khu vực trước khi di chuyển nên các hộ đã quay lại để sản xuất tiếp vụ đang canh tác, các hộ đã cam kết vụ sau không tái canh tác tại nơi ở cũ.

(Còn nữa)

Bình luận

Tin khác