Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2021

08:26 - Thứ Tư, 11/01/2017 Lượt xem: 4513 In bài viết
ĐBP - Ngày 9/1, tại Nhà văn hoá huyện Tuần Giáo, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt đông HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố và đại biểu HĐND 2 cấp huyện - xã huyện Tuần Giáo.

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện là hoạt động thường niên của Thường trực HĐND tỉnh, là một diễn đàn mở nhằm trang bị thêm kiến thức và nâng cao năng lực điều hành và chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND huyện. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ và trao đổi thông tin, chuyên môn, kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật giữa Thường trực HĐND các cấp. Với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương”, hội nghị có 12 ý kiến tham luận từ các ban HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố và tổ đại biểu HĐND ứng cử tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào một số nội dung quan trọng trong các kỳ họp HĐND như: Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết; nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp HĐND; nâng cao chất lượng thảo luận tại tổ đại biểu, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp… Các đại biểu cũng thẳng thắn góp ý, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động để hội nghị thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND, đại biểu HĐND các cấp tại địa phương.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa đề nghị: Đối với công tác chuẩn bị trước kỳ họp, việc chuẩn bị các nghị quyết của HĐND là văn bản quy phạm pháp luật phải thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND cần được thảo luận kỹ, phải là cơ sở phản biện mang tính xây dựng cao, nội dung báo cáo thẩm tra phải ngắn gọn, thể hiện rõ quan điểm của ban về những vấn đề nhất trí, những vấn đề cần phải giải trình, tiếp thu, chỉnh lý; các số liệu đưa ra trong báo cáo thẩm tra cần chuẩn xác, thuyết phục làm căn cứ cho đại biểu HĐND xem xét, quyết định trên cơ sở căn cứ pháp lý, điều kiện thực tiễn, tính khả thi của dự thảo nghị quyết; tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND. Trong điều hành kỳ họp, chủ tọa cần xây dựng kịch bản chương trình điều hành chi tiết, dự kiến được thời gian trình bày của từng nội dung, phân công cụ thể từng đồng chí chủ tọa kỳ họp phụ trách từng phiên họp, từng lĩnh vực được dự kiến đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, tạo không khí dân chủ, cởi mở. Ý kiến của các ngành được UBND tỉnh ủy quyền trả lời, giải trình tại kỳ họp về những nội dung cụ thể phải được in thành văn bản, sao gửi cho đại biểu; xác định đây là tài liệu chính thức của kỳ họp HĐND, UBND tỉnh chịu trách nhiệm về nội dung trả lời giải trình đó. Đối với công tác sau kỳ họp, sau 10 - 15 ngày, Thường trực HĐND cần tổ chức họp đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND với các ngành hữu quan để rút kinh nghiệm đồng thời đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND trong thời gian tiếp theo.

Phạm Trung
Bình luận
Back To Top