UBND tỉnh

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

12:00 - Thứ Tư, 27/01/2016 Lượt xem: 1877 In bài viết
ĐBP - Ngày 26/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN). Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến trao Bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Mạnh Thắng

10 năm qua (2006 - 2015), công tác PCTN trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc kiểm tra;  các cơ quan chức năng, tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện tương đối đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng. Các giải pháp phòng ngừa được quan tâm thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch trong hoạt động của bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công... góp phần tạo bước chuyển biến tích cực trên cả 2 mặt phòng và chống. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong PCTN được phát huy, qua đó đã làm rõ một số vụ việc có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ về công tác PCTN từng bước được nâng lên; công tác PCTN có chuyển biến tích cực, góp phần kiềm chế tham nhũng, lãng phí. 10 năm qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và ban hành mới 512 văn bản; sửa đổi, bổ sung nội dung 63 văn bản để thực hiện Luật PCTN và hướng dẫn thi hành Luật. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN, tiêu cực, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác PCTN; phát huy vai trò của toàn xã hội trong công tác PCTN...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến biểu dương một số cơ quan, đơn vị đã có thành tích nổi bật trong công tác PCTN. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn đánh giá việc PCTN trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời, nhấn mạnh: Tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp; hành vi tham nhũng còn xảy ra trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. Theo đó, để công tác PCTN trong thời gian tới đạt được kết quả, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần tiến hành nhiều biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là biện pháp phát hiện và xử lý tham nhũng...

Nhân dịp này, 8 tập thể, 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN thời gian qua.

Mạnh Thắng
Bình luận