Xã hộiBiển đảo Việt Nam

Ðiều kiện bổ nhiệm cảnh sát viên, trinh sát viên Cảnh sát biển

09:11 - Thứ Năm, 26/12/2019 Lượt xem: 4806 In bài viết

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 177/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận cảnh sát viên, trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 kiểm tra bắn đạn thật trên biển. Ảnh: Công Hoan

Thông tư nêu rõ tiêu chuẩn bổ nhiệm cảnh sát viên, trinh sát viên như sau:

Là sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam đang tại ngũ, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp luật; phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng; có khả năng độc lập giải quyết vụ việc, giữ vững nguyên tắc, quy chế ngành Nghiệp vụ pháp luật Cảnh sát biển.

Có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát, Học viện Khoa học quân sự hoặc cử nhân luật. Có thời gian làm công tác pháp luật theo quy định; có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp, do nhu cầu công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển, người có trình độ đại học các ngành khác có đủ tiêu chuẩn quy định nêu trên, có thể được bổ nhiệm làm cảnh sát viên, trinh sát viên.

Ðiều kiện bổ nhiệm cảnh sát viên sơ cấp:

Người có đủ tiêu chuẩn quy định nêu trên và có đủ các điều kiện sau đây, có thể được bổ nhiệm làm cảnh sát viên sơ cấp: Có thời gian làm công tác pháp luật từ 2 năm trở lên; có năng lực xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thu thập, phân tích, đánh giá, dự báo, tham mưu xử trí về tình hình an ninh, an toàn, chủ quyền biển đảo, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật; tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự đối với tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng theo quy định của pháp luật hình sự.

Ðiều kiện bổ nhiệm cảnh sát viên trung cấp:

Ðã là cảnh sát viên sơ cấp ít nhất 5 năm; có năng lực xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thu thập, phân tích, đánh giá, dự báo, tham mưu xử trí cấp chiến dịch về tình hình an ninh, an toàn, chủ quyền biển đảo, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật; tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự đối với tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng theo quy định của pháp luật hình sự; có năng lực hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với cảnh sát viên sơ cấp.

Ðiều kiện bổ nhiệm trinh sát viên sơ cấp:

Có thời gian làm công tác pháp luật từ 2 năm trở lên. Có năng lực thực hiện nhiệm vụ thu thập, phân tích, đánh giá, dự báo, tham mưu xử trí về tình hình an ninh, an toàn, chủ quyền biển đảo, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự.

Nhiệm kỳ của cảnh sát viên, trinh sát viên có thời hạn 5 năm, tính từ ngày được bổ nhiệm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/1/2020.

T.K (theo chinhphu.vn)
Bình luận

Tin khác