Xã hộiBiển đảo Việt Nam

Tuổi trẻ Ðiện Biên hướng về biển đảo

09:01 - Thứ Sáu, 21/09/2018 Lượt xem: 2980 In bài viết
ĐBP - Mỗi khi nói đến biển đảo, mỗi người dân Việt Nam chúng ta thường nhớ ngay đến Trường Sa, Hoàng Sa. Biết bao thế hệ, cha ông chúng ta đã anh dũng xả thân để bảo vệ chủ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phát huy truyền thống đó, thế hệ trẻ Ðiện Biên hôm nay càng nhận thức sâu sắc về chủ quyền, về trách nhiệm của mình với biển đảo trong tình hình mới.

 

Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Ðôn xếp hình bản đồ Việt Nam.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định các cuộc vận động hướng về biên giới, hải đảo là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có kế hoạch quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp bộ Ðoàn, Hội, Ðội tổ chức hoạt động hướng về biên giới và hải đảo: Hưởng ứng cuộc vận động “Góp đá xây Trường Sa”, quyên góp, vận động đoàn viên ủng hộ Chương trình “Trường Sa xanh”. Trong đợt 1 vận động quyên góp ủng hộ, giai đoạn 2016 - 2018, đã quyên góp được gần 50 triệu đồng, tổng số tiền cả 2 đợt quyên góp là trên 90 triệu đồng...

Các tổ chức Ðoàn trong toàn tỉnh đã triển khai có hiệu quả các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo, nhất là trong đoàn viên thanh niên (ÐVTN) lực lượng vũ trang, như: Cuộc vận động “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”, phong trào “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới”, gắn với nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng - an ninh, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, thu hút gần 32.000 lượt đoàn viên tình nguyện tham gia; vận động 3.758 ÐVTN lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua của ÐVTN trong lực lượng vũ trang cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận, như phong trào thanh niên tình nguyện xung phong tăng cường hướng về cơ sở thực hiện “3 cùng” với nhân dân được ÐVTN khối lực lượng vũ trang triển khai sâu rộng. Có trên 2.000 lượt ÐVTN trong khối lực lượng vũ trang tham gia các hoạt động hướng về cơ sở.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Ðoàn cũng chỉ đạo 100% các cơ sở tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới. Lồng ghép với việc tổ chức tuyên truyền các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo thông qua các hoạt động viết thư thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo. Vận động cán bộ ÐVTN quyên góp, ủng hộ kinh phí đóng góp xây dựng quỹ “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”... Tổ chức đoàn thanh niên cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, đoàn thể để thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu các cuộc vận động. Các tổ chức Ðoàn trong toàn tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân, ÐVTN về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; lên án, đấu tranh phê phán các hoạt động phi pháp của nước ngoài xâm phạm trái phép chủ quyền biển đảo của nước ta... Với nhiều nội dung, hình thức phong phú đa dạng nhằm tuyên truyền về chủ quyền biển đảo đã được áp dụng như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các bản, làng; tuyên truyền các ca khúc về biển, đảo; tổ chức xếp hình bản đồ Việt Nam, cờ Tổ quốc tại các trường học...

Có thể khẳng định, các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo của tuổi trẻ trong tỉnh đã bám sát định hướng của Tỉnh ủy, Trung ương Ðoàn, và sự chỉ đạo của các cấp bộ Ðoàn. Do vậy, hoạt động hướng về biển, đảo quê hương bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực đã tuyên truyền sâu rộng, tác động tích cực đến ÐVTN và nhân dân trong tỉnh. Mỗi ÐVTN bằng những việc làm, hành động cụ thể đã khẳng định tình cảm, trách nhiệm đối với chủ quyền biên giới quốc gia nói chung và chủ quyền biển đảo nói riêng của mỗi bạn trẻ ở nơi cực Tây Tổ quốc.

Bài, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận