Chính trịBầu cử

Ða dạng hình thức tuyên truyền về bầu cử ÐBQH và HÐND các cấp

08:54 - Thứ Hai, 05/04/2021 Lượt xem: 2048 In bài viết

ĐBP - Gần 2 tháng nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HÐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra. Cùng với việc triển khai thực hiện đầy đủ các bước cho bầu cử, hiện nay, các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú…

Cán bộ xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) tuyên truyền lồng ghép cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong quá trình phổ biến chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn.

Bà Vàng Thị Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trên tinh thần các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian qua, các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh đã nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, trong đó tập trung nêu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về cuộc bầu cử của Ðảng, Nhà nước, Quốc hội, Hội đồng Bầu cử; các văn bản pháp luật; chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ; tạo sự thống nhất trong toàn Ðảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử…

Tại Mường Nhé, với đặc thù là huyện biên giới, nhiều đồng bào người dân tộc thiểu số sinh sống, thời gian qua, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử ÐBQH và đại biểu HÐND các cấp, nhất là những điểm mới trong cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được cấp ủy, chính quyền huyện Mường Nhé đặc biệt quan tâm. Bà Pờ Diệu Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Nhiệm vụ tuyên truyền đã được huyện triển khai nghiêm túc, đồng bộ và thực hiện dưới nhiều hình thức, đảm bảo phù hợp với khả năng nắm bắt, tiếp nhận thông tin của từng khu vực dân cư, như: Tuyên truyền qua các hội nghị; lồng ghép vào cuộc họp thôn, bản; phát trực tiếp trên loa phát thanh, tuyên truyền bằng xe lưu động, các cụm pa nô - áp phích khổ lớn… Thông qua tuyên truyền đã giúp người dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới.

Ông Pờ Ha Lòng, cử tri bản Gia Chứ, xã Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé) chia sẻ: Gia Chứ là một trong những bản khó khăn của xã, nhiều hộ nghèo, mặt bằng dân trí chưa cao. Chính vì thế, quá trình tiếp thu chủ trương chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp thu văn hóa - xã hội gặp nhiều khó khăn. Chỉ việc học cách trồng, chăm sóc một loại cây, con gì đó cũng khiến bà con thấy rất lúng túng… Qua công tác tuyên truyền của cơ quan chức năng, hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới, tôi mong rằng, đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi trúng cử không chỉ là những người hiểu biết, có trình độ mà cần phải có lòng thương dân, thường xuyên gần gũi với nhân dân để lắng nghe tâm tư nguyên vọng; phản ánh kịp thời đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ðể xứng đáng là đại biểu dân cử, bản lĩnh chính trị vững vàng, không có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, quan liêu, mất đoàn kết; có chính kiến, dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải, xứng đáng là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước và cơ quan quyền lực ở địa phương.

Theo bà Vàng Thị Bình, để cuộc bầu cử diễn ra thành công, cùng với hoạt động tuyên truyền của các địa phương, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của đơn vị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập tin, bài tuyên truyền về cuộc bầu cử trên bản tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành đến các chi đảng bộ trên địa bàn tỉnh. Ban phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn và phát hành cuốn sách tuyên truyền về cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan báo chí trong tỉnh thông qua các hội nghị giao ban báo chí hàng tháng, đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử với các hình thức sáng tạo, phong phú, mở các chuyên đề, chuyên mục, đẩy mạnh tin, bài tuyên truyền về cuộc bầu cử; tăng cường đăng tải tin, bài viết, hình ảnh, phim phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh, mạng xã hội zalo, facebook... Cùng với đó, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức các hoạt động cổ động trực quan, như: Khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền về cuộc bầu cử. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc tỉnh tham mưu cho thường trực cấp ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử với các hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả đến cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hiện nay, không khí sôi nổi đón chào ngày hội lớn của toàn dân đang lan toả khắp nơi. Mọi hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử ÐBQH và đại biểu HÐND các cấp được các cấp, ngành khẩn trương triển khai đúng luật, đúng tiến độ. “Ðến thời điểm này, công tác tuyên truyền bầu cử bước đầu đã được triển khai khá toàn diện, rộng khắp trên các kênh tuyên truyền của tỉnh; thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo cử tri và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, làm cho cử tri nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền lợi và trách nhiệm công dân đối với cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” - bà Vàng Thị Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận định.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác