Chính trịBầu cử

Bảo đảm các quy trình bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch

09:57 - Chủ Nhật, 07/03/2021 Lượt xem: 1920 In bài viết

ĐBP - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tới. Từ nay tới lúc đó công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử cần thực hiện rất nhiều khâu, nhiều giai đoạn. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay và Ðiện Biên là tỉnh đang có dịch, công tác chuẩn bị bầu cử đã và đang diễn ra đúng theo kế hoạch, đảm bảo đúng luật.

Ðại biểu thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh sáng 2/3.

Kịp thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bầu cử theo quy định, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến công tác bầu cử tại điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện. Căn cứ quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đến nay cấp huyện, xã đã triển khai nội dung văn bản đến các cơ quan, tổ chức có liên quan và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định. Cùng với đó, tỉnh cũng chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tránh tập trung đông người vừa tạo thuận lợi trong việc triển khai quán triệt, tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử; đặc biệt là hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử; nhiều hội nghị liên quan tới công tác bầu cử được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ngay trong sáng 2/3 hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được UBBC tỉnh tổ chức. Nhờ hình thức tổ chức trực tuyến này mà không chỉ các đồng chí thuộc thành phần tham gia mời dự cấp tỉnh (thành viên UBBC tỉnh và các thành viên tiểu ban giúp việc UBBC tỉnh...) mà 10/10 huyện, thị xã, thành phố đều được tiếp thu và ngay cả đối với nhiều xã, phường có kết nối trực tuyến thì thành phần mời dự được mở rộng thêm tới cán bộ, công chức xã và những người dự kiến bố trí làm tổ trưởng tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu. Ðại biểu được hướng dẫn một số nội dung cơ bản của nghiệp vụ công tác bầu cử; quy trình hiệp thương giới thiệu cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; cách ghi biểu mẫu, biên bản, kiểm phiếu nhanh... Trong đó đồng chí Lê Hữu Khang, Ủy viên UBBC tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ chức phụ trách bầu cử lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được quần chúng tín nhiệm, hiểu biết pháp luật và có kinh nghiệm thực hiện công tác bầu cử tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử. Người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng thành viên tổ chức phụ trách bầu cử cấp mình từ giai đoạn chuẩn bị cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử theo quy định tại Ðiều 28, Luật Bầu cử ÐBQH và đại biểu HÐND năm 2015.

Tại điểm cầu xã Nà Sáy (huyện Tuần Giáo), ông Lò Văn Hưng, Chủ tịch UBBC xã cho biết: Dự hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử lần này đã giúp các thành viên UBBC xã hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mỗi người cũng như công việc mình phải thực hiện trong phần việc liên quan tới nghiệp vụ bầu cử. Ðơn cử như trách nhiệm của tổ bầu cử là phải phân công thành viên nhận thẻ cử tri, phiếu bầu; phiếu bầu dự phòng; số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử; danh sách họ và tên những ứng cử viên, con dấu của Tổ bầu cử và con dấu “Ðã bỏ phiếu”... từ UBND cấp xã và Ban bầu cử cùng cấp. Ông Hưng cho rằng, việc tổ chức hội nghị trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, đặc biệt là có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng dẫn, giải đáp kịp thời các thắc mắc cũng như phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương mình.

Không chỉ trong hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử, hiện nay các địa phương, đơn vị đang khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo an toàn phòng chống dịch của cuộc bầu cử theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tại Tuần Giáo - địa bàn “cửa ngõ” của tỉnh, đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn; thời gian qua huyện đã làm tốt công tác phòng chống dịch và thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HÐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ðồng chí Vũ Văn Ðức, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện, cho biết: Công tác bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện quán triệt, triển khai tích cực, đồng bộ, khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch bầu cử của tỉnh, huyện đề ra và đúng trình tự theo luật định. UBBC huyện đã thành lập 4 tiểu ban để giúp việc cho UBBC huyện; Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn cũng đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu được giới thiệu ứng cử vào HÐND huyện. Huyện đã ấn định và công bố 10 đơn vị bầu cử đại biểu HÐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số lượng đại biểu được bầu là 35 đại biểu. 19/19 xã, thị trấn đã hoàn thành việc thành lập UBBC; thành lập các tiểu ban giúp việc; dự kiến về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HÐND cấp xã. Ngay sau khi tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã hoàn tất việc thông báo số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HÐND và số lượng người giới thiệu ứng cử bầu đại biểu HÐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xác định hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đóng góp vào thành công cuộc bầu cử nên trong UBBC huyện yêu cầu 16 xã, thị trấn trên địa bàn đã được trang bị thiết bị kết nối trực tuyến đều tham dự đầy đủ hội nghị trực tuyến của UBBC tỉnh. Ðiều này không chỉ đảm bảo tiết kiệm, an toàn trong phòng chống dịch bệnh mà còn giúp các đại biểu hiểu rõ về quy trình, trách nhiệm trong công việc được giao. Ðể công tác bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra an toàn theo đúng luật định, các xã, thị trấn đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức tới cử tri từng thôn, bản, khối phố; phối hợp cùng Ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn các ứng viên hoàn thành hồ sơ ứng cử theo quy định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo tiến độ cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử. Phấn đấu tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần 2 trước ngày 14/3 trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác