Chính trịBầu cử

Phối hợp nhịp nhàng, đúng quy định và tiến độ

11:10 - Chủ Nhật, 28/02/2021 Lượt xem: 1925 In bài viết

ĐBP - Bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị lớn của đất nước, có ý nghĩa quan trọng và cũng là cơ hội để mọi cử tri được trực tiếp tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Với ý nghĩa đó, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã và đang tích cực thực hiện đầy đủ các bước, các nội dung chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại này.

Đồng chí Giàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền, giám sát thực hiện bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh cũng như các văn bản hướng dẫn của Trung ương MTTQ Việt Nam, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của đơn vị, để công tác bầu cử được triển khai đúng pháp luật, đúng tiến độ, cuối tháng 1 vừa qua, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở. Bà Hà Thị Thu Hương, Trưởng ban Dân chủ, pháp luật (Ủy ban MTTQ tỉnh) cho biết: Việc tổ chức các hội nghị tập huấn có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi thông qua hội nghị không chỉ giúp những người làm công tác mặt trận hiểu sâu sắc hơn các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác bầu cử mà còn giúp họ được trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mặt trận trong công tác bầu cử ÐBQH, đại biểu HÐND các cấp.

Ủy ban MTTQ tỉnh cũng chỉ đạo MTTQ các cấp tích cực, thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan cùng cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến nhân dân về sự kiện chính trị quan trọng này. Ông Vũ Ðức Thiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Nhé chia sẻ: Với đặc thù là huyện biên giới, chủ yếu đồng bào người dân tộc thiểu số sinh sống, do đó, chúng tôi xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thành công của cuộc bầu cử. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, MTTQ huyện đã phối hợp với các cơ quan, như: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thanh - Truyền hình… xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ÐBQH, HÐND các cấp; đồng thời giới thiệu, phổ biến nội dung của Luật Bầu cử ÐBQH và HÐND; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HÐND theo tinh thần Hiến pháp cũng như các nguyên tắc bầu cử. Qua công tác tuyên truyền giúp cử tri hiểu và nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó có cơ sở để lựa chọn những người xứng đáng bầu làm ÐBQH và đại biểu HÐND các cấp.

Cùng với việc tuyên truyền, công tác chuẩn bị nhân sự cũng được Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy trình, quy định. Ở cấp tỉnh, căn cứ vào kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức ngày 6/2 vừa qua, đại biểu thống nhất số lượng đại biểu Quốc hội được bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 6 đại biểu, gồm: 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Ðối với đại biểu HÐND tỉnh, hội nghị thống nhất số lượng được bầu là 52 đại biểu; trong đó, đại biểu là phụ nữ 17 người, đại biểu dân tộc thiểu số 29 người, đại biểu ngoài Ðảng 6 người, đại biểu trẻ tuổi 8 người, đại biểu tái cử 20 người. Ở các địa phương, đến thời điểm này, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố cũng đã hoàn tất việc hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được ứng cử đại biểu HÐND. Ông Hoàng Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Ảng cho biết: Hiện nay, cấp huyện, cấp xã đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, chuẩn bị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử. Chúng tôi cũng xác định, cơ cấu những người ứng cử không chỉ phải bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện cho các ngành, các cấp, dân tộc, tôn giáo, giới tính, độ tuổi mà người được giới thiệu ứng cử chắc chắn phải có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Ban Chỉ đạo bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh, có thể nói, đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã và đang thực hiện tốt vai trò của mình để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử. Theo bà Hà Thị Thu Hương, tới đây MTTQ các cấp đang tiếp tục hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ÐBQH khóa XV và ứng cử đại biểu HÐND các cấp; thực hiện tốt vai trò giám sát, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử sắp tới.

Văn Quyết
Bình luận

Tin khác