Chính trịBầu cử

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

14:37 - Thứ Năm, 25/02/2021 Lượt xem: 1838 In bài viết

ĐBP - Ngày 25/2, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia chủ trì hội nghị. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Theo Thông tư số 01/2021/TT-BNV, ngày 11/01/2021 của Bộ nội vụ, hướng dẫn việc thành lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; phân công nhiệm vụ thành viên tổ chức phụ trách bầu cử; hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử và trách nhiệm của các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử; thực hiện chế độ báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử của các tổ chức phụ trách bầu cử. Trong trường hợp dịch bệnh bùng phát phải cách ly xã hội, thiên tai, bão lũ dẫn đến địa hình bị chia cắt, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh phải báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia xem xét, quyết định phương án tổ chức bầu cử tại những khu vực bị cách ly hoặc chia cắt.

Hội nghị cũng giới thiệu Nghị quyết Liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG, ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương trình bày Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm mới về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được quy định cụ thể đối với đại biểu chuyên trách. Cụ thể, ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn chung của đại biểu được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách để làm phó trưởng đoàn ở địa phương phải có trình độ đào tạo đại học trở lên; là Tỉnh ủy viên, đang giữ chức danh giám đốc sở hoặc tương đương trở lên và nằm trong một số quy hoạch. Tương tự, cán bộ ứng cử Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cũng được cụ thể hóa một số tiêu chuẩn cụ thể.

Đại diện cơ quan chức năng đã giải đáp một số kiến nghị của các địa phương liên quan đến tiêu chuẩn người ứng cử; tổ chức hội nghị hiệp thương, hội nghị giới thiệu người ứng cử và hội nghị cử tri trong vùng có dịch Covid-19; trường hợp người được giới thiệu ứng cử bị nhiễm Covid-19…

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương bám sát các nội dung, văn bản liên quan để tổ chức, triển khai bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo quy trình, quy định của pháp luật; các cơ quan Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản những vướng mắc, khó khăn của địa phương trong quá trình triển khai bầu cử. Trong quá trình tổ chức bầu cử, các địa phương vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển KT-XH, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp; lựa chọn những người đủ đức, đủ tài phục vụ nhân dân.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận