Chính trịBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

08:11 - Thứ Năm, 29/07/2021 Lượt xem: 1985 In bài viết

ĐBP - Hiện nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch đã lợi dụng mạng internet, mạng xã hội... để đăng tải, chia sẻ các tin, bài, vi deo, hình ảnh có nội dung xuyên tặc, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trước bối cảnh đó, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ nhằm quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; đề ra nhiều giải pháp tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn... góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Công an huyện Mường Nhé tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác, không chia sẻ tin giả, tin xấu độc trên mạng xã hội. Ảnh tư liệu

Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, triển khai công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên intenet, mạng xã hội. Đồng thời, lan tỏa những thông tin tích cực trên không gian mạng, góp phần thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Đơn cử như trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp, ngành liên quan đã tập trung đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, tuyên truyền đả kích công tác bầu cử. Đấu tranh trên các trang mạng phản động như: “Thoibao.de”, “Công dân VN Tin tức Channel”, “Loa TV”, “Cộng hòa thời báo”, “Nguyễn Văn Đài”, “Cơm chát TV”, “KTV1”, “Đỗ Ngà”, “Hoa Mai”... Đấu tranh phản bác tổ chức khủng bố Việt Tân cùng các bài viết với mục đích ngăn cản, hạn chế cử tri thực hiện quyền công dân của mình, hạ thấp vai trò lãnh đạo, ngáng trở, phá hoại công tác bầu cử của Việt Nam.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, phối hợp, tổ chức triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch trên các lĩnh vực. Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin kịp thời, cụ thể và theo các sự kiện chính trị nổi bật; tuyên truyền, phản bác những thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Qua đó, không chỉ góp phần định hướng dư luận xã hội mà còn tuyên truyền, quảng bá về truyền thống lịch sử, văn hóa, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song song với đó, tổ chức hội nghị tập huấn công tác đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin sai sự thật trên không gian mạng... phối hợp với Trung ương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay cho trên 300 đại biểu trong tỉnh.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy đã bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh gắn với việc tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn, của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Đăng tải nhiều thông tin tích cực trên mạng xã hội, kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, xây dựng niềm tin trong nhân dân.

Có thể khẳng định, với nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, tỉnh ta đã và đang phát huy vai trò, đấu tranh loại bỏ những thông tin xấu độc; đồng thời lan truyền những thông tin tích cực trên không gian mạng. Từ đó, góp phần củng cố được niềm tin trong nhân dân, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Sầm Phúc
Bình luận