Chính trịXây dựng Đảng

Tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đánh giá rõ hơn những mặt hạn chế, khuyết điểm

09:36 - Thứ Tư, 29/07/2020 Lượt xem: 1154 In bài viết

ĐBP - Theo ông Phạm Thanh Tịnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Điện Biên Phủ: Qua 7 lần chỉnh sửa, có thể thấy rằng Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV được Ban soạn thảo chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; bố cục hợp lý, văn phong ngắn gọn, súc tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, trung thực. Dự thảo đã nêu bật lên được những kết quả quan trọng trong 5 năm qua, như: Các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; đời sống nhân dân có sự thay đổi rõ nét; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; sức chiến đấu của Đảng được nâng cao… Tuy nhiên, ông phân vân nội dung “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng” có nên thống kê thu gọn lại hay không. Bởi đây là thành tích nhưng cũng có thể xem là khuyết điểm, làm bộc lộ sự yếu kém trong khâu ngăn chặn, phòng ngừa dẫn đến các vi phạm đáng tiếc trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, một số vấn đề trong phần đánh giá những mặt hạn chế, khuyết điểm vẫn chưa thực sự cụ thể, cần phải làm rõ nét hơn để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Ví dụ như trong công tác phòng, chống tham nhũng và hoạt động của các cơ quan tư pháp; công tác xây dựng Đảng cũng cần đánh giá cụ thể hơn, làm nổi bật lên vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng… Một số dự án trọng điểm về phát triển kinh tế như trồng cây cao su cũng chưa đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và những nguyên nhân của hạn chế đó.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được xây dựng hợp lý, sát với thực tiễn, mang tính khả thi cao. Ông rất tâm đắc với 3 khâu đột phá chiến lược: “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại”; “Tập trung nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực thu hút mạnh nguồn lực cho đầu tư phát triển”; “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển”. Nếu thực hiện tốt 3 khâu đột phá này trong nhiệm kỳ tới, Điện Biên có thể sẽ phát triển vượt bậc. Ngoài ra, trong phần các nhiệm vụ trọng tâm, tại Mục 2: Tập trung huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực từ đất đai và các thành phần kinh tế để phát triển hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại có đề cập tới vấn đề phấn đấu xây dựng TP. Điện Biên Phủ đạt tiêu chí đô thị loại II. Vì vậy, cần bổ sung giải pháp và phải xây dựng lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn khác nhau để có thể hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm này trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Diệp Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top