Chính trịXây dựng Đảng

Tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thẳng thắn, trách nhiệm góp ý mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ tới

16:17 - Thứ Sáu, 24/07/2020 Lượt xem: 2019 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm cao đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những ngày qua, ông Phạm Thanh Tịnh, cựu chiến binh TP. Điện Biên Phủ dành nhiều thời gian nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo ông Tịnh ở phần thứ nhất, về khó khăn, thách thức “Vấn đề dân tộc, tôn giáo, tình trạng di cư tự do, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp” nên đẩy xuống cuối khổ để kết nối với nội dung “tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh, đời sống của nhân dân”. Trong công tác xây dựng Đảng (mục 5.2) cần đánh giá thêm việc sinh hoạt của đảng viên nơi cư trú; đánh giá về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng (mục 5.3), chỉ nên đánh giá khái quát còn số liệu nên đưa vào phần phụ lục. Trong phần đánh giá về vai trò của MTTQ và tổ chức chính trị xã hội, quần chúng (mục 6.2) cần bổ sung cụm từ “cán bộ hội viên và các tổ chức chính trị xã hội…” vào sau đoạn “…lao động sáng tạo của nhân dân” bởi các phong trào không chỉ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân mà còn có cả các tổ chức chính trị xã hội. Trong phần II “những hạn chế khuyết điểm” cần đánh giá thêm phần tồn tại về công tác phòng, chống tham nhũng và hoạt động của các cơ quan tư pháp, như: Tòa án, Viện Kiểm sát… Đồng thời, đánh giá thêm về dự án trồng cây cao su (hiệu quả, hạn chế, nguyên nhân). Trong phần IV, nhiệm vụ trọng tâm số 2 có đưa nội dung phấn đấu xây dựng TP. Điện Biên Phủ đạt tiêu chí đô thị loại II, theo ông Tịnh, cần xem xét lại nội dung này. Bởi nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đưa nội dung này vào và phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2020 nhưng không thực hiện được nên vừa qua trong dự thảo nghị quyết của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng không đề cập đến nội dung này. Nếu đưa tiêu chí này vào thì phải có mốc thời gian phấn đấu hoàn thành cụ thể chứ không nên để chung chung như vậy. Trong phần tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả cần làm rõ thêm việc xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh như thế nào? Sức chiến đấu ra sao? Vai trò hạt nhân lãnh đạo như thế nào?…

Cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, ông Trần Văn Minh, xã Thanh Minh (TP. Điện Biên Phủ) đánh giá nội dung dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị kỹ càng, công phu, bố cục chặt chẽ, thể hiện rõ nét, khá toàn diện những kết quả quan trọng mà tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đóng góp một số ý kiến, như: Ở phần thứ nhất mục 2.1 về quy mô, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế có đánh giá chung cơ cấu kinh tế với dịch vụ nên tách phần dịch vụ riêng để thấy được tiềm năng và làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển du lịch, dịch vụ trong nhiệm kỳ tới. Trong phần thứ hai, phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu (mục 2.1, chỉ tiêu số 6) nên để tổng mức bán lẻ hàng hóa là một chỉ tiêu, không nên gắn vào dịch vụ; tổng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ nên để xuất khẩu hàng hóa riêng, dịch vụ riêng để thấy được năng lực hoạt động xuất khẩu. Tại phần V, chủ trương và các giải pháp chủ yếu, mục 1.6 phát triển toàn diện ngành thương mại, dịch vụ, du lịch có đề cập đến việc đẩy mạnh đầu tư phát triển toàn diện kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang; đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng Cửa khẩu Huổi Puốc, đề nghị Chính phủ nâng cấp Lối mở A Pa Chải thành cửa khẩu chính, theo ông Minh, việc đầu tư phát triển mở rộng các cửa khẩu là một chủ trương đúng đắn, nhưng đi kèm với việc phát triển đó thì cần phải có tỷ lệ đầu tư cho du lịch một cách thỏa đáng.

Hoàng Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top