Chính trịXây dựng Đảng

Thị xã Mường Lay

Kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Ðảng

08:36 - Thứ Hai, 22/07/2019 Lượt xem: 3591 In bài viết

ĐBP - Thị ủy Mường Lay hiện có 36 chi, đảng bộ trực thuộc, 73 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với hơn 1.100 đảng viên. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền; những năm qua, Thị ủy Mường Lay đã chú trọng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, nhất là trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, khắc phục những hạn chế, xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thị ủy Mường Lay kiểm tra, giám sát tại Trạm Xử lý nước thải khu tái định cư Chi Luông.

Bà Trần Thị Kim Luân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thị ủy Mường Lay cho biết: Ðể công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ thị xã và các tổ chức đảng trực thuộc đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm theo hướng tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới. Ðể nâng cao nhận thức và giúp các cấp ủy đảng nắm bắt kịp thời các quy định của Ðảng về công tác kiểm tra, giám sát, Ðảng bộ thị xã triển khai đầy đủ các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Ðồng thời, chủ động tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra các đảng ủy, chi bộ trực thuộc. Từ năm 2015 đến nay, các cấp ủy đảng trên địa bàn thị xã Mường Lay đã mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Ðảng; 8 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về phòng chống tham nhũng lãng phí; cấp phát trên 500 bộ tài liệu...

Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện đảm bảo đúng quy định, quy trình, hướng dẫn; kịp thời đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ. Phương thức, hình thức kiểm tra được ủy ban kiểm tra các cấp tích cực đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Ðặc biệt, việc xem xét xử lý những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm luôn công minh, chính xác, giải quyết có lý, có tình. Nội dung kiểm tra chủ yếu của cấp ủy là việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Ðảng, pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Ðảng; Chỉ thị số 03, 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Ðảng bộ thị xã; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ yếu kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Ðảng, pháp luật của Nhà nước... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ðảng bộ thị xã Mường Lay đã tiến hành kiểm tra 56 tổ chức đảng và 65 đảng viên; giám sát 18 tổ chức đảng và 24 đảng viên. Trong đó, Thị ủy kiểm tra, giám sát 20 tổ chức, 31 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Thị ủy kiểm tra, giám sát 27 tổ chức, 29 đảng viên; đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 27 tổ chức, 29 đảng viên. Kết quả kiểm tra, giám sát không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Với tư tưởng chỉ đạo “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Ðảng trong toàn Ðảng bộ thị xã Mường Lay đã đạt kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên có sự chuyển biến rõ rệt. Từ đó, từng bước nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Bài, ảnh: Ðức Linh
Bình luận
Back To Top