Chính trịXây dựng Đảng

Tạo bước chuyển tích cực sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy

09:07 - Thứ Hai, 04/03/2019 Lượt xem: 7310 In bài viết

ĐBP - Sau ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở (Nghị quyết 04-NQ/TU). Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, bằng những cách làm sáng tạo, linh hoạt, đã tạo được bước chuyển tích cực trong công tác này. Ðến nay, Ðảng bộ tỉnh đã thu hẹp khoảng cách bản chưa có đảng viên xuống còn 11 bản, thành lập mới 374 chi bộ độc lập.

 

Cấp ủy, chính quyền xã Mường Nhà (huyện Ðiện Biên) thường xuyên gặp gỡ người dân khu vực biên giới để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, làm tốt công tác dân vận, phát triển đảng viên mới. Ảnh: Phong Lâm

Trước thời điểm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, hệ thống chính trị ở nhiều xã, thị trấn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều bất cập, hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý, trong đó có công tác phát triển đảng viên, một số các chi bộ hoạt động kém hiệu quả, vai trò của chi bộ thôn, bản mờ nhạt, nhiều hạn chế... Ðầu năm 2016, toàn tỉnh có 1.170/1.813 thôn, bản của 130 xã, phường, thị trấn có chi bộ độc lập, còn 95 thôn, bản chưa có đảng viên (chiếm 5,24%) và 327 bản chưa đủ đảng viên để thành lập chi bộ (18,03%); 221 chi bộ thôn bản sinh hoạt ghép, nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên.

Trước tình hình đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều hội nghị để bàn về công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở, trong đó bàn sâu về công tác phát triển đảng viên, tổ chức Ðảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết 04-NQ/TU đã đề ra nhiều giải pháp và lộ trình hiện thực hóa mục tiêu về công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở; trọng tâm nhất là mục tiêu hàng năm kết nạp 2.000 đảng viên, giảm 15 - 20% số thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giảm từ 20% trở lên số trường học, trạm y tế chưa có chi bộ. Theo đó, các cấp ủy trong toàn Ðảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về vai trò công tác này. Các cấp ủy huyện đã tập trung giải pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng Ðảng. Nổi bật trong công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở là các đảng bộ: Mường Nhé, Mường Chà, huyện Ðiện Biên…

Ông Vũ Văn Quyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ðiện Biên cho biết: Ðể tạo bước chuyển tích cực trong thực hiện Nghị quyết 04 - NQ/TU, ngoài việc phân công các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn, Thường trực Huyện ủy còn tăng cường cán bộ xuống cơ sở vừa giúp cơ sở thực hiện nhiệm vụ xây dựng Ðảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; vừa đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt là người địa phương để tạo nguồn bổ sung thay thế. Ðồng thời chỉ đạo Ðảng ủy các xã phân công cấp ủy viên và bố trí đảng viên là người địa phương đang công tác tại cơ quan xã, chuyển chính thức về sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản để làm hạt nhân, xây dựng lực lượng nòng cốt, gây dựng phong trào, phát hiện, giới thiệu quần chúng bồi dưỡng kết nạp Ðảng.

 Cùng với đó, nhiều địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật như “Thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”… nhằm tạo môi trường tốt để quần chúng, thanh niên rèn luyện phấn đấu. Nhiều đảng bộ xã đã có những chuyển biến tích cực rõ nét về công tác này như: Ðảng bộ xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà), từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 27/32 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Các chi bộ bản đều phân công đảng viên có kinh nghiệm, uy tín giúp đỡ các quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu, rèn luyện. Ðồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua, qua đó phát hiện những đoàn viên, hội viên tiêu biểu giới thiệu cho Ðảng bồi dưỡng kết nạp.

Nghị quyết 04-NQ/TU là một chủ trương trúng, đúng hướng và hiệu quả về công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở của tỉnh. Bằng những cố gắng và nỗ lực của các cấp uỷ, tổ chức Ðảng. Ðảng bộ tỉnh đã thu hẹp khoảng cách bản chưa có đảng viên từ 95 bản xuống còn 11 bản, xóa được 84 bản có đảng viên, giảm số thôn, bản chưa có chi bộ từ 327 bản xuống còn 146 bản; xóa 109 chi bộ ghép, thành lập mới 374 chi bộ độc lập, nâng tổng số lên 1.544/1.813 thôn, bản của tỉnh có chi bộ độc lập, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các giải pháp, trước hết là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy để tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức, tác phong lãnh đạo, hướng về cơ sở. Ðồng thời, tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở Ðảng một cách phù hợp, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ toàn diện và kỹ năng, nghiệp vụ công tác của đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhằm tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phong Lâm

(Ban Tổ chức Tỉnh ủy) 

Bình luận