Chính trịXây dựng Đảng

Ðảng bộ xã Lao Xả Phình

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội

08:45 - Thứ Hai, 13/08/2018 Lượt xem: 5820 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, Ðảng bộ và nhân dân xã Lao Xả Phình (huyện Tủa Chùa) luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, năng động sáng tạo, cần cù trong lao động sản xuất. Ðội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, điều hành của chính quyền cùng vượt qua những khó khăn thách thức. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Ðại biểu dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã Lao Xả Phình khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ: Các chỉ tiêu Nghị quyết về phát triển kinh tế được Ðảng bộ chú trọng chỉ đạo thực hiện, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm đạt từ 3 - 5%, bằng 90% so với Nghị quyết Ðại hội đề ra, hệ thống cơ sở hạ tầng được cải thiện, đến nay 1 thôn, bản có đường nhựa, 5 thôn bản có đường bê tông, 4/6 thôn có điện lưới quốc gia; hệ thống thông tin liên lạc, truyền hình, các chương trình dự án đầu tư vào địa bàn xã được nhân dân ủng hộ, đón nhận và thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ hộ đói nghèo giảm bình quân từ 4 - 6%/năm. Bên cạnh đó, xã đã thành lập các tổ hoạt động trong công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hàng năm tỷ lệ huy động trẻ đến trường, kết quả chuyển lớp đều đạt trên 95%; từ đầu nhiệm kỳ đến nay không có dịch bệnh lớn xảy ra. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thu được nhiều kết quả: 5 thôn đạt thôn bản văn hóa, hàng năm trên 50% hộ đạt gia đình văn hóa, đạt trên 90% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân luôn gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm, xã luôn chú trọng thực hiện tốt công tác phòng chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra vụ cháy rừng nào trên địa bàn.

Hiện nay, Ðảng bộ xã Lao Xả Phình có 10 chi bộ với 116 đảng viên, tăng 28 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Ðảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. HÐND xã bám sát chủ trương chính sách của Ðảng, Nhà nước thực hiện tốt vai trò, chức năng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. UBND xã tập trung chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các Nghị quyết của cấp trên. MTTQ và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, từng bước đổi mới nội dung phương thức hoạt động tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền và các phong trào của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được xã cũng thẳng thắn nhìn nhận vào một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện các mục tiêu, như: Kinh tế phát triển nhưng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng; việc chuyển dịch cơ cấu còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo cao, hộ cận nghèo tăng và một số hộ có nguy cơ tái nghèo. Chất lượng công tác kiểm tra giám sát còn hạn chế, việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm sau kiểm tra còn chậm...

Ông Vàng A Cở, Bí thư Ðảng ủy xã, cho biết: Ðể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cấp ủy Ðảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể luôn bám sát chỉ tiêu nghị quyết của Ðảng bộ các cấp. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể cho từng năm, chọn khâu đột phá để thực hiện. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương trên các lĩnh vực; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ðồng thời, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Bài, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận