Chính trịXây dựng Đảng

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

14:23 - Thứ Sáu, 13/07/2018 Lượt xem: 6156 In bài viết
ĐBP - Ngày 13/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nông dân có nhiều thay đổi, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp - xây dựng; tăng lên đối với khu vực dịch vụ. Năm 2017, giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt tăng gấp 2,32 lần; thủy sản tăng 3,35 lần so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng nông thôn là 49,01% (giảm 8,48% so với năm 2015). Sản xuất nô­ng nghiệp theo chuỗi được hình thành với tổng số chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đến năm 2017 đạt 11 chuỗi. Đến hết năm 2017 đã có 16/116 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 12,6 triệu đồng/năm (tăng gấp 2,84 lần so với năm 2008)…

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), từ nay đến năm 2030 tỉnh ta đặt ra các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu sản lượng lương thực đạt trên 310.000 tấn; tỷ lệ che phủ rừng đạt 48%; tỷ lệ số hộ ở khu vực nông thôn được dùng nước sinh hoạt đạt 95%; tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; phấn đấu trên 95% dân số được quản lý sức khỏe; thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn cao gấp 2,2 lần so với năm 2020; tạo việc làm mới cho trên 8.500 lao động mỗi năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm…

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại; chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế… UBND tỉnh cũng đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương sớm sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ, giúp tỉnh xây dựng chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm nông nghiệp; xem xét, bố trí tăng nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đức Huy
Bình luận