Chính trịXây dựng Đảng

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Ðiện Biên Ðông

08:49 - Thứ Tư, 13/06/2018 Lượt xem: 4816 In bài viết
ĐBP - Ðảng bộ huyện Ðiện Biên Ðông hiện có 54 chi, đảng bộ cơ sở với 3.107 đảng viên. Trên tinh thần “đảng viên đi trước...” các chi, đảng bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân. Nhìn chung đại đa số các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Ðảng bộ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương toàn diện trên các mặt: Ðạo đức, lối sống của bản thân và gia đình; ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác…

 

Ông Giàng Cháng Lồng (ngoài cùng bên trái), Bí thư Ðảng ủy xã Tìa Dình, tuyên truyền việc học và làm theo Bác đến người dân bản Tìa Dình C.

Trong xây dựng kế hoạch thực hiện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các chi, Ðảng bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị; định kỳ đánh giá kết quả, chỉ rõ hạn chế. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác. Ði vào cụ thể chức trách nhiệm vụ được giao, cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm túc lễ tiết, tác phong, giờ làm việc hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, cải tiến lề lối, tác phong làm việc theo hướng trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Từ đó, nhiều cá nhân, tập thể được tuyên dương khen thưởng. Năm 2017, Huyện ủy Ðiện Biên Ðông tặng Giấy khen cho 95 đảng viên và 30 tổ chức cơ sở đảng vì có thành tích trong thực hiện triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW.

Là một trong nhiều tấm gương điển hình về học và làm theo Bác, ông Cứ Chừ Tú, đảng viên Chi bộ 1, bản Tìa Ló B, xã Nong U, chia sẻ: Là đảng viên trước tiên phải gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành, vận động người thân trong gia đình và nhân dân chấp hành mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Ðảng và Nhà nước; luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh. Ðồng thời, xác định rõ phương châm hành động cho bản thân theo gương Bác; luôn gương mẫu, sống giản dị, cần, kiệm, liêm, chính; nói đi đôi với làm. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là việc làm hàng ngày, hàng giờ, mọi lúc mọi nơi, là việc làm suốt đời của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hàng năm tôi đều đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể. Tôi luôn tâm niệm rằng, muốn học theo tấm gương Bác thì trước hết bản thân mình phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm...

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Ðiện Biên Ðông, công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được tổ chức nghiêm túc. Hàng năm, toàn huyện có trên 98% cán bộ, đảng viên chiến sĩ lực lượng vũ trang và trên 67% quần chúng tham gia học tập. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Ðiện Biên Ðông tiếp tục quán triệt thực hiện việc học Bác theo chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận