Chính trịXây dựng Đảng

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Ðảng bộ huyện Mường Ảng

Ðã có sức lan tỏa

09:06 - Thứ Tư, 04/04/2018 Lượt xem: 2502 In bài viết
ĐBP - Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngay từ đầu năm, Ðảng bộ huyện Mường Ảng đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, từ đó đã có những kết quả tích cực trong việc thực hiện học và làm theo Bác, đặc biệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018; Huyện ủy Mường Ảng đã nhanh chóng cụ thể hóa và triển khai đến các tổ chức cơ sở Ðảng trực thuộc, chính quyền, mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Ðảng bộ. Trong đó, yêu cầu từng tổ chức triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị sao cho sát với tình hình thực tế ở cơ sở; đặc biệt là gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Ðồng chí Trương Quang Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng (thứ 2 bên phải) trò chuyện với nhân dân bản Hón, thị trấn Mường Ảng.

Ngay từ đầu năm 2018, Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề đến 160 cán bộ chủ chốt thuộc các cơ quan, đơn vị. Từ đó tiếp tục triển khai đến các chi, Ðảng bộ cơ sở, nhân dân. Ðến nay, 100% các chi, Ðảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc triển khai học tập, quán triệt tại cơ sở với 95% đảng viên tham gia học tập. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân phụ trách; chú trọng vai trò người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên trước quần chúng nhân dân.

Là tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Mường Ảng, thời gian qua Chi bộ Trường PTDTNT THPT Mường Ảng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ theo từng năm học. Ðồng chí Nguyễn Thành Chi, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ban Giám hiệu nhà trường luôn khuyến khích cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ, phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi đạo đức, tác phong nhà giáo. Qua đó, chất lượng giáo dục của nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2018, Chi bộ trường tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành như: “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Ðể phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05, đặc biệt là triển khai chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng chí Trương Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, cho biết: Sau khi thực hiện nghiêm việc triển khai, quán triệt đến từng chi, Ðảng bộ cơ sở, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hướng dẫn khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch cá nhân. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết. Ðồng thời, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sức lan tỏa và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Bài, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận