Chính trịXây dựng Đảng

Thành ủy Ðiện Biên Phủ

Nghị quyết số 03 góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC

09:37 - Thứ Sáu, 02/02/2018 Lượt xem: 2777 In bài viết
ĐBP - Kết quả bước đầu trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo mô hình “Một cửa” những năm trước đây của TP. Ðiện Biên Phủ góp phần giải quyết công việc nhanh hơn; giảm bớt một số TTHC rườm rà; quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết được công khai, minh bạch, rõ ràng hơn; từng bước hạn chế những phiền hà đối với tổ chức và công dân khi đến giao dịch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng thì công tác cải cách TTHC ở các cơ quan công quyền thuộc TP. Ðiện Biên Phủ vẫn còn một số hạn chế. Ðó là sự phối hợp trong giải quyết hồ sơ giữa các cơ quan chuyên môn thiếu đồng bộ, chặt chẽ, ý thức trách nhiệm một số bên chưa cao, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, làm giảm tiến độ giải quyết các TTHC. Tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ các cấp còn xảy ra tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn. Ðặc biệt là những nội dung liên quan đến thủ tục đất đai còn rườm rà, phức tạp, tình trạng hồ sơ trễ hẹn, đi lại nhiều lần còn tương đối phổ biến. Cán bộ tại bộ phận “Một cửa” còn hướng dẫn bổ sung hồ sơ nhiều lần, không rõ cam kết về thời hạn giải quyết, trễ hẹn không báo trước.

Bên cạnh đó, một số cán bộ, công chức công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ có thái độ chưa đúng mực khi giải quyết công việc, thậm chí còn thiếu trách nhiệm trong hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân giải quyết TTHC. Những tồn tại, hạn chế nêu trên chậm được khắc phục là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải quyết các TTHC đúng hạn tại bộ phận “Một cửa” có chiều hướng giảm dần theo các năm. Ðơn cử như năm 2011, tỷ lệ giải quyết các TTHC đúng hạn đạt 97,3% đến năm 2015 chỉ đạt 76,1%.

 

Người dân giao dịch tại bộ phận “Một cửa” thuộc Văn phòng HÐND, UBND TP. Ðiện Biên Phủ.

Ðể khắc phục những tồn tại, hạn chế trong cải cách TTHC, ngày 15/4/2016, Thành ủy Ðiện Biên Phủ ban hành Nghị quyết số 03-NQ/Th.U về cải cách TTHC trong các cơ quan Nhà nước thuộc thành phố với mục tiêu: Ðơn giản TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch; tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố. Tăng cường trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong triển khai, giải quyết các TTHC.

Triển khai Nghị quyết 03, UBND TP. Ðiện Biên Phủ xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm Ðề án Cải cách TTHC trong các cơ quan Nhà nước thuộc UBND thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Ðể Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan hành chính tăng cường công tác tuyên truyền nội dung, đặc biệt là mục tiêu của Nghị quyết số 03; Ðề án Cải cách TTHC và quyết tâm của Thành ủy, UBND thành phố trong đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC. Hiện nay, thành phố đang áp dụng thống nhất 161 thủ tục hành chính cấp huyện; 202 thủ tục hành chính cấp xã, phường. Tại nơi giao dịch, toàn bộ quy trình thực hiện cơ chế “Một cửa” và các nội dung cần thiết thực hiện cơ chế “Một cửa” được niêm yết công khai. Ðể thực hiện hiệu quả việc đơn giản và chuẩn hóa TTHC, hàng năm UBND thành phố ban hành các kế hoạch thực hiện kiểm soát TTHC. Yêu cầu các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết các TTHC, thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những TTHC chồng chéo, rườm rà để kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi cho phù hợp. Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 03, các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn đã tiến hành rà soát soát và chuẩn hóa 91 TTHC. Riêng năm 2017, các cơ quan chức năng tiến hành rà soát 25 TTHC, trong đó kiến nghị giữ nguyên 17 thủ tục, bãi bỏ 8 thủ tục do văn bản hết hiệu lực (100% thuộc lĩnh vực lâm nghiệp). Bộ phận “Một cửa” UBND thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn tiếp nhận 101.071 hồ sơ, trong đó số hồ sơ được giải quyết theo quy định là 99.501 hồ sơ, đạt 98,45% (tăng 22,35% so với trước khi thực hiện Nghị quyết 03).  

Hiệu quả rõ rệt sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 03 là tỷ lệ giải quyết hồ sơ theo quy định đạt cao; thành phố đã cơ bản khắc phục được tình trạng chậm trễ trong giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai; từng bước nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân khi giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận