Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, toàn diện

13:29 - Chủ Nhật, 21/03/2021 Lượt xem: 7874 In bài viết

ĐBP - Dân quân, tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng có trách nhiệm bảo vệ chính quyền địa phương, là lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp và cơ quan quân sự địa phương tổ chức triển khai xây dựng lực lượng DQTV theo hướng vững mạnh, toàn diện, rộng khắp, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân.

Lực lượng DQTV huyện Tủa Chùa thực hiện huấn luyện sẵn sàng chiến đầu. Ảnh: C.T.V

Toàn tỉnh hiện có 273 cơ sở DQTV. Hàng năm Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ vai trò, vị trí chiến lược của DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm, nhất là của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cấp. Với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, Bộ CHQS tỉnh tham mưu giúp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thực hiện nghiêm nền nếp chế độ đăng ký, quản lý lực lượng DQTV; thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế DQTV theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có tỷ lệ và cơ cấu hợp lý, phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Ðặc biệt chú trọng những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch; tích cực luyện tập tính năng, kỹ, chiến thuật các loại vũ khí, khí tài được trang bị, biết sử dụng thành thạo trong hoạt động thực tiễn khi có tình huống xảy ra. Ðặc biệt, chú trọng huấn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy, tổ chức hiệp đồng tác chiến đối với khẩu đội, tiểu đội, trung đội sát thực tiễn. Trong huấn luyện, các đơn vị kết hợp tổ chức cho lực lượng DQTV tham gia diễn tập, hội thao theo quy định của cấp trên.

Ngoài làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng DQTV trong toàn tỉnh đã chủ động nắm bắt mọi diễn biến, tình hình, sẵn sàng cơ động, phối hợp với các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng DQTV luôn gần dân, bám dân tích cực vận động nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên mốc giới, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mường Ảng là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác củng cố, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, toàn diện. Những năm qua Ban CHQS huyện luôn làm tốt công tác huấn luyện, phối hợp chặt chẽ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương; nhất là tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Trung tá Lê Ðình Hải, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Mường Ảng cho biết: Trọng tâm nâng cao chất lượng lực lượng DQTV là nâng cao chất lượng huấn luyện hàng năm. Do vậy, Ban CHQS huyện làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các đầu mối xây dựng kế hoạch củng cố lực lượng DQTV, tập huấn cho cán bộ huấn luyện, diễn tập, luyện tập theo đúng kế hoạch. Trong huấn luyện luôn lấy thực hành làm chính, theo phương châm “cơ bản, thiết thực, hiệu quả”. Nhờ thực hiện nghiêm kế hoạch, nội dung huấn luyện, lực lượng DQTV huyện cơ bản nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ; nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng DQTV là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, công tác xây dựng DQTV phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có chất lượng. Ðây là nhiệm vụ lâu dài cần có sự nhận thức thống nhất, đầy đủ về vị trí quan trọng của lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mai Khôi
Bình luận

Tin khác