Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới

09:17 - Thứ Tư, 13/01/2021 Lượt xem: 3000 In bài viết

ĐBP - Thực hiện phong trào thi đua: “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh đã  triển khai nhiều giải pháp phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân xây dựng NTM. Sự tham gia tích cực của BÐBP tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình xây dựng NTM trên địa bàn các xã biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ BÐBP tỉnh giúp người dân bản Ðoàn Kết, xã Chung Chải (huyện Mường Nhé) san nền dựng nhà mới.

Thực hiện Quyết định số 1429/QÐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 270/KH- BCH, ngày 20/2/2017 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “BÐBP chung sức xây dựng NTM”, giai đoạn 2016 - 2020. Ngay từ đầu năm 2017, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng căn cứ 19 tiêu chí xây dựng NTM, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở, ban chỉ đạo xây dựng NTM các địa phương tiến hành khảo sát địa bàn, xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung trọng tâm và giải pháp xây dựng NTM sát với điều kiện, khả năng của từng đơn vị, phù hợp với nguyện vọng của người dân. Trong đó, tập trung vào những nội dung cơ bản: Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia củng cố hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội.

Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng BÐBP tỉnh đã tổ chức gần 2.000 buổi tuyên truyền cho trên 100.000 lượt người nghe về các nội dung: Nghị định 34 của Chính phủ, Luật Biên giới quốc gia, Luật Ðất đai, Luật Hôn nhân gia đình, các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới... Thông qua công tác tuyên truyền, BÐBP tỉnh đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, đường nội đồng, góp công, góp của xây dựng các công trình phúc lợi, nâng cấp cơ sở hạ tầng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 

Tham gia củng cố hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, BÐBP tỉnh thường xuyên duy trì 29 đội công tác tăng cường cho các xã biên giới để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị. 5 năm qua, BÐBP tỉnh đã tham mưu và tham gia củng cố 312 chi bộ thôn, bản; thành lập thêm 5 đảng bộ xã, 104 chi bộ thôn bản; phát triển đảng viên tại 56 bản chưa có đảng viên. Tham mưu với địa phương kết nạp 1.432 đảng viên mới, tham mưu củng cố 166 tổ chức chính trị xã hội khác ở 29 xã biên giới. Ðến nay, 100% các xã biên giới có đủ cơ cấu tổ chức, tổ chức đảng cơ bản đạt trong sạch vững mạnh, tổ chức chính trị - xã hội được kiện toàn và hoạt động hiệu quả.

Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, cán bộ chiến sĩ BÐBP tỉnh đã đóng góp 15.527 ngày công giúp dân lao động sản xuất; cùng nhân dân làm mới, sửa chữa gần 700km đường thôn bản; tu sửa 132,7km kênh mương thuỷ lợi; trồng rừng, khai hoang, phục hóa được 1.387,75ha; giúp dân sửa chữa và làm mới 521 ngôi nhà; giúp 2.065 gia đình xoá đói, giảm nghèo… Trong đó, BÐBP đã xây dựng những mô hình giúp dân phát triển kinh tế hiệu quả như: Mô hình nuôi gà xương đen tại bản Tân Hưng, xã Si Pa Phìn; mô hình nuôi gà lai chọi tại bản Ðệ Tinh 2, xã Phìn Hồ; mô hình trồng cây sa nhân tại xã Nà Bủng (huyện Nậm Pồ)… thu hút hàng trăm hộ tham gia, nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo nhờ các mô hình này.

Cùng với đó, các đơn vị BÐBP tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền khu vực biên giới xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa ở khu dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp, bài trừ những hủ tục, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội… Ðồng thời thực hiện hiệu quả phong trào “BÐBP chung tay vì sự nghiệp giáo dục trên địa bàn biên phòng”, trong đó: Vận động gần 1.000 học sinh bỏ học trở lại trường; xây mới 22 phòng học trị giá trên 2 tỷ đồng; hỗ trợ 83 học sinh với tổng số tiền 498 triệu đồng/năm. Phối hợp với cơ quan y tế địa phương tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân ăn ở hợp vệ sinh, tích cực phòng chống dịch bệnh.

Ðến nay, BÐBP tỉnh đã vận động 100 tập thể với 3.634 hộ, 12.907 cá nhân đăng ký tự quản gần 400km đường biên giới; 98 tập thể, 3.509 hộ, 13.070 cá nhân đăng ký tự quản 146 quốc giới và 10 công trình biên giới; tham mưu chính quyền địa phương xây dựng, hoàn thành tiêu chí số 19 về an ninh - quốc phòng.

Kết quả tham gia xây dựng nông thôn mới của BÐBP tỉnh đã góp phần hoàn thành xây dựng 6 xã khu vực biên giới: Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên); Sín Thầu (huyện Mường Nhé) và Chà Nưa (huyện Nậm Pồ) đạt chuẩn nông thôn mới.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác

Back To Top